Orlik_Wydminy_Grunwaldzka nie bierze udziału w Projekcie Lokalny Animator Sportu 2021