FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 • Kto może zostać Lokalnym Animatorem Sportu?

  Lokalnym Animatorem Sportu może być osoba wytypowana przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego (JST), a następnie zaakceptowana przez Operatora (Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy) posiadająca umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia umożliwiające inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności na obiektach Orlik.

 • W jakim okresie realizowany jest projekt Lokalny Animator Sportu?

  Dofinansowanie pracy animatora środkami finansowymi przekazywanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach projektu Lokalny Animator Sportu może odbywać się w okresie od 1 marca do 30 listopada 2023 r.

 • Czy można jeszcze składać wnioski o udział w projekcie Lokalny Animator Sportu?

  Tak. Terminy składania wniosków na rok 2023 zostaną wkrótce opublikowane.

 • Kto może składać wnioski o udział w projekcie Lokalny Animator Sportu?

  O dofinansowanie może ubiegać się każda JST będąca właścicielem obiektu wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

 • Czy Animator, biorący udział w projekcie Lokalny Animator Sportu, może uczestniczyć w innych projektach i programach realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki?

  Udział w projekcie Lokalny Animator Sportu nie wyklucza uczestnictwa w innych programach realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, takich jak Szkolny Klub Sportowy czy Klub 2023. Należy jednak zwrócić uwagę, aby zajęcia prowadzone przez Animatora w ramach poszczególnych programów, odbywały się w różnych terminach.