kropki

Ogłoszenie naboru na Operatora programu "Aktywna Szkoła"

Szanowni Państwo,
w dniu wczorajszym Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór na Operatora do programu "Aktywna Szkoła" w ramach którego będą realizowane trzy zadania, w tym między innymi zadanie "Wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych obiektach sportowych", którego założenia są pokrewne z Programem Lokalny Animator Sportu.

INSTYTUT SPORTU - PAŃSTOWY INSTYTUT BADAWCZY INFORMUJE, ŻE NIE BIERZE UDZIAŁU W NABORZE.
W związku z powyższym, nie mamy żadnych informacji dot. programu.

Do dnia 26 marca 2024 r ma zostać wyłoniony Operator.
Wszelkie informacje dot. rekrutacji do programu będą udostępniane przez wybranego Operatora po 26 marca!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/sport/minister-oglasza-nabor-na-dofinansowanie-w-2024-roku-zadan-z-zakresu-programu-aktywna-szkola
oraz po kliknięciu poniższego przycisku "Strona MSIT".

Dziękujemy za wspólne 4 lata w programie Lokalny Animator Sportu.


Ze sportowym pozdrowieniem,
Zespół programu

Strona MSiT

Ogłoszenie naboru na Operatora programu "Aktywna Szkoła"

Szanowni Państwo,
w dniu wczorajszym Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór na Operatora do programu "Aktywna Szkoła" w ramach którego będą realizowane trzy zadania, w tym między innymi zadanie "Wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych obiektach sportowych", którego założenia są pokrewne z Programem Lokalny Animator Sportu.

INSTYTUT SPORTU - PAŃSTOWY INSTYTUT BADAWCZY INFORMUJE, ŻE NIE BIERZE UDZIAŁU W NABORZE.
W związku z powyższym, nie mamy żadnych informacji dot. programu.

Do dnia 26 marca 2024 r ma zostać wyłoniony Operator.
Wszelkie informacje dot. rekrutacji do programu będą udostępniane przez wybranego Operatora po 26 marca!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/sport/minister-oglasza-nabor-na-dofinansowanie-w-2024-roku-zadan-z-zakresu-programu-aktywna-szkola
oraz po kliknięciu poniższego przycisku "Strona MSIT".

Dziękujemy za wspólne 4 lata w programie Lokalny Animator Sportu.


Ze sportowym pozdrowieniem,
Zespół programu

kropki