kropki

Szkolenie – Przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dzieci poprzez rozpoznawanie i reagowanie

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na szkolenia przygotowane we współpracy ze specjalistami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich do lat 15, które realizowane będą w każdym województwie w okresie między 25 września a 31 października br.

Daty i miejsca szkoleń w każdym województwie znajdują się pliku do pobrania pod linkiem obok >>> KALENDARZ SZKOLEŃ

Liczba miejsc na każde szkolenie jest ograniczona ! Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualizacja 09.10.2023

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w zestaw umiejętności i narzędzi do szerzenia świadomości problemu przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. Szkolenie pokaże, jak rozpoznać sygnały, które mogą wskazywać, że dziecko jest doświadczone wykorzystaniem seksualnym oraz jak reagować w sytuacjach, kiedy występuje podejrzenie przemocy. Uczestnicy zostaną przygotowani do udzielenia pierwszego wsparcia osobie pokrzywdzonej z użyciem technik aktywnego słuchania.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat udziału oraz pakiet materiałów, z których pomocą będą mogli efektywnie działać na rzecz przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci w swojej społeczności.

Kluczowe zagadnienia, które zostaną omówione:
• Jakie są podstawowe przyczyny i uwarunkowania przemocy?
• Czym jest przemoc seksualna, jakie formy przybiera? • Jakie objawy mogą świadczyć o tym, że dziecko może być wykorzystywane seksualnie?
• Jak postępować w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego dziecka?
• Jakie instytucje lokalnie zajmują się pomocą dzieciom dotkniętym wykorzystaniem?
• Jak szerzyć świadomość na temat wykorzystywania seksualnego?
• Standardy Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące wykorzystywania seksualnego.

Jednocześnie podczas szkolenia uczestnicy zdobędą następujące umiejętności:
• tworzenie przestrzeni, w której dziecko wykorzystane seksualnie będzie czuło się bezpiecznie, aby porozmawiać o swoich problemach,
• prowadzenie rozmowy na delikatne tematy z różnymi grupami wiekowymi,
• odpowiednie zgłaszanie przypadków wykorzystania seksualnego lub jego podejrzeń.ZGŁOSZENIA

W celu zgłoszenia na szkolenie należy wysłać wiadomość na wskazany przy nim adres e-mail (lista szkoleń znajduje się – TUTAJ): podając w nim następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, reprezentowaną organizację (nazwę szkoły, klubu sportowy, innego podmiotu) oraz informację czy biorą państwo udział w jakimś programie organizowanym przez MSiT (np. Szkolny Klub Sportowy, Lokalny Animator Sportu, itp.)


Szkolenia są realizowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz World Health Organization (WHO) .


Pobierz informator na temat szkolenia >>> INFORMATOR SEAH