kropki

Wyniki rekrutacji do Programu

Poniżej została załączona lista wniosków zakwalifikowanych do tegorocznej edycji Programu Lokalny Animator Sportu. Aby wyszukać swój Orlik, zalecamy użycie skrótu "CTRL + F", aby wyszukać po numerze wniosku, adresie Orlika lub nazwie Gminy. Na dzień 31 stycznia do Programu zostało zakwalifikowanych 1 554 Orlików.

W dniu jutrzejszym tj. 1 lutego 2023 roku zostanie udostępniona możliwość generowania umów JST/AO, niezbędnych do otrzymania dofinansowania do zajęć na Orlikach. Tak jak w poprzednim roku, umowy będą podpisywane elektronicznie za pomocą podpisu elektronicznego AUTENTI. Instrukcja dot. podpisywania umów będzie dostępna w najbliższych dniach w zakładce "Dokumenty"
Jednocześnie informujemy, że Jednostki, które złożyły wniosek, ale nie został on zaakceptowany ze względu na błędy formalne, będą mogły je uzupełnić do 3 lutego do godziny 12:00.

Wyniki