kropki

REKRUTACJA DO PROGRAMU PRZEDŁUŻONA

Trwa rekrutacja do Programu Lokalny Animator Sportu w 2023 roku.

W ostatnich dniach Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy odebrał wiele sygnałów o problemach Jednostek Samorządu Terytorialnego i Administratorów Orlików z dotrzymaniem terminu na złożenie wniosku na udział w programie. Wpływ na to mają ferie trwające w kilku województwach i okres zimowych urlopów.

W związku z tym, wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów Programu, Operator Krajowy podjął decyzję o przedłużeniu procesu rekrutacji do 30 stycznia br. do godz. 15:00.

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 31 stycznia br. na stronie www.programorlik.pl, a proces podpisywania umów rozpocznie się 1 lutego.

Regulamin Uczestnictwa w Programie Lokalny Animator Sportu oraz  instrukcja wypełnienia wniosku dostępne są na stronie https://programorlik.pl w zakładce Dokumenty.

POWRÓT