kropki

DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA PROJEKTU LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki w najbliższych tygodniach przekaże Administratorom Orlików plakaty promujące projekt Lokalny Animator Sportu oraz banery informujące o realizacji projektu na Boiskach Orlik. Banery powinny być wyeksponowane w widocznym miejscu na Orliku. Zachęcamy też do powieszenia plakatów w ogólnodostępnych miejscach, aby jak najwięcej osób mogło dowiedzieć się o projekcie, a wszyscy zainteresowani aktywnościami na Orliku znali grafik zajęć.

Do 11 lipca wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego proszone są o wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet z materiałami promocyjnymi. Ma to być adres, pod którym kurier skutecznie doręczy przesyłkę i otrzyma potwierdzenie odbioru.

W systemie elektronicznym obsługującym projekt została stworzona zakładka MATERIAŁY PROMOCYJNE, w której JST może edytować adres wysyłki lub wskazać inne adresy, na które będą wysłane banery i plakaty. Jeżeli adresy nie zostaną uaktualnione lub nie będą wprowadzone opcjonalne adresy, przesyłki zostaną doręczone na adres z umowy na realizację projektu.

Dystrybucja materiałów jest zaplanowana po 15 lipca br.

Po wyeksponowaniu otrzymanych materiałów na Boiskach Orlik trzeba będzie zamieścić zdjęcie wywieszonych banerów i plakatów w systemie elektronicznym. Stosowna funkcjonalność w systemie zostanie uruchomiona w sierpniu. Ekspozycja banerów i plakatów będzie też oceniana podczas wizytacji obiektów.

W przypadku nieotrzymania materiałów do 30 lipca prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z informacją w tej sprawie na adres [email protected]

Niech wspólne zaangażowanie w realizację Projektu Lokalny Animator Sportu pozwoli jak najszerzej upowszechniać sport i aktywność wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia świadomego, aktywnego i zdrowego społeczeństwa.

POWRÓT