kropki

UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU – PRZEDŁUŻENIE TERMINU

Trwa procedura podpisywania umów na realizację projektu Lokalny Animator Sportu z prowadzącymi zajęcia oraz przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i Administratorami Orlików (AO).

1400 JST i AO ma już podpisane umowy, a 2000 animatorów jest w procesie podpisywania, co oznacza, że do 1 kwietnia większość z nich zakończy procedury administracyjne.

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez przedstawicieli JST / AO i animatorów, przedłuża termin zakończenia procedury podpisywania umów na realizację zajęć do dnia 8 KWIETNIA 2022 r.

Mimo przedłużenia terminu na podpisanie umowy, Operator zachęca, żeby przystąpić do tego procesu jak najszybciej. Pozwoli to na terminowe wprowadzenie ewentualnych poprawek i usunięcie uchybień, które mogą pojawić się w poszczególnych dokumentach.

Wszystkie potrzebne wskazówki i informacje służące prawidłowemu podpisaniu umowy można uzyskać TUTAJ.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00.

W sprawach związanych z realizacją projektu do dyspozycji są też adresy e-mail:  [email protected],  [email protected][email protected]

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

POWRÓT