kropki

UMOWA ANIMATORA – PROCES PODPISYWANIA UMÓW

Trwa proces podpisywania umów zlecenia z animatorami w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”. Animatorzy, których Jednostka Samorządu Terytorialnego lub Administrator Orlika  zawarły z Operatorem umowę o dofinansowanie zajęć na Orliku ( status umowy JST – „4/4  Procedura zakończona” ) mogą, po zalogowaniu na konto, przejść do wypełniania oświadczenia zleceniobiorcy.

W tym roku do podpisywania umów w projekcie wykorzystywana jest usługa elektronicznego podpisu dostarczona przez serwis Autenti. W związku z tym umowy są szczegółowo weryfikowane, a każde odrzucenie umowy przez Operatora wydłuża cały proces. Żeby cała procedura przebiegała sprawnie, należy jak najszybciej uzupełnić wymagane dane. Poniżej znajdują się wskazówki pozwalające na sprawne wypełnienie dokumentów.

PEŁNE NAZWY PRZY UZUPEŁNIANIU ADRESÓW

Przy prowadzaniu danych adresowych niezbędne jest wpisanie pełnych nazw ulic, miejscowości itp. Używanie skróconych nazw jest błędem.

Przykład:

ul. Powstańców Wielkopolskich 17 – poprawna forma

ul. Powstańców Wlkp.  17 – błędna forma

OŚWIADCZENIE PODATKOWE

Przy wypełnianiu oświadczenia zleceniobiorcy do umowy przy pytaniu o wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia  nie wlicza się rent, emerytur oraz wynagrodzenia wypłacanego przez Operatora projektu.

Zgodnie z przepisami „Polskiego Ładu” zmieniającymi m.in. ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczka na podatek dochodowy od umowy zlecenie zawartej z Instytutem Sportu – PIB, będzie naliczana zgodnie z art. 53 a ust 1-8 ustawy o PDOF tj. z przedłużeniem terminu jej pobrania i przekazania.

Powyższe może mieć wpływ na rozliczenie roczne PIT za 2022 r . i jest  w uzależnione od przychodu rocznego oraz zastosowania kwoty wolnej od podatku (w innych przychodach niż te z IS-PIB) oraz może wygenerować podatek do zapłaty. Wobec tego:

  • Wniosek należy złożyć, by zaliczka na podatek dochodowy była pobierana w pełnej wysokości bez ryzyka dopłaty przy składaniu zeznania podatkowego (PIT) za rok 2022 w 2023 roku.
  • W przypadku niezłożenia wniosku zaliczka na podatek dochodowy będzie pobierana w niższej wysokości co może wiązać się z dopłatą przy składaniu zeznania podatkowego (PIT) za rok 2022 w 2023 roku.

Operator nie będzie udzielał informacji związanych z Polskim Ładem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kis.gov.pl bądź pod numerami telefonów 22 330 03 30 (z tel. komórkowego) 801 055 055 (z tel. stacjonarnego).

PODPISY TYLKO Z WYKORZYSTANIEM USŁUGI AUTENTI

Dla potrzeb podpisywania umów w projekcie Lokalny Animator Sportu w 2022 będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie usługa elektronicznego podpisu dostarczona przez serwis Autenti.  Nawet, jeżeli ktoś z animatorów posiada własny podpis elektroniczny dostarczony przez inny podmiot, trzeba będzie skorzystać z podpisu umów za pośrednictwem systemu Autenti.

KOLEJNOŚĆ PODPISÓW

W tym roku odwrócona została kolejność podpisu umów o dofinansowanie w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” z animatorami.

Najpierw to animatorzy podpisują umowy za pośrednictwem serwisu Autenti. Dopiero otrzymaniu informacji o podpisaniu dokumentów ze strony animatora, Operator przystąpi do złożenia popisu na umowie.

Po osiągnięciu statusu umowy „2 / 3 Oczekuje na podpisy” NALEŻY NIEZWŁOCZNE PODPISAĆ UMOWĘ. 

Sprawne i bezbłędne przejście przez procedurę podpisania umowy zapewni ścisłe wypełnianie instrukcji, które wysyłane będą w wiadomościach e-mail.

Wszyscy animatorzy, którzy zostali zakwalifikowani do projektu muszą zakończyć procedurę podpisywania umów z Operatorem do dnia 31 marca br.

Animatorzy, którzy po 31 marca nie będą mieli podpisanych zostaną usunięci z projektu i na ich miejsce zostaną zakwalifikowane kolejne wnioski znajdujące się na liście rezerwowej.

Jeżeli przedstawiciele JST, albo Administrator Orlika nie dokończyli lub nie rozpoczęli procedury podpisywania umów z Operatorem, zalecany jest natychmiastowy kontakt z JST / AO w celu ponaglenia.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00.

Dla zapewnienia animatorom pełnego wsparcia merytorycznego, infolinia będzie pracować też w najbliższy weekend.  

Do dyspozycji JST, Administratorów Orlików i animatorów są również adresy e-mail: [email protected],  [email protected][email protected]

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

POWRÓT