kropki

UMOWY NA UDZIAŁ PROJEKCIE

W środę, 9 marca w systemie elektronicznym do obsługi Projektu Lokalny Animator Sportu została uruchomiona funkcja procedury podpisywania umów na realizację projektu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i Administratorów Orlików (AO). W tej edycji wszystkie umowy będą podpisywane elektronicznie za pośrednictwem platformy Autenti.

W związku z wprowadzonym w tym roku elektronicznym podpisem umów,  zwracamy szczególną uwagę aby przy wprowadzaniu w punkcie 1. danych osób upoważnionych do podpisywania umowy w polu Adres email należący do osoby uprawnionej do podpisywania umowy wprowadzić służbowy adres e-mail należący do osoby / osób podpisującej umowę.

Podanie w tym miejscu adresu e-mail innej osoby, będzie skutkować odrzuceniem umowy do ponownego uzupełnienia.

Przykładowo:

Jeżeli składaniem wniosku zajmuje się referent do spraw sportu korzystający z adresu e-mail [email protected],a umowę podpisywać będzie Burmistrz Jan Kowalski – w pole „Adres email należący do osoby uprawnionej do podpisywania umowy” należy wpisać służbowy adres e-mail burmistrza. Wpisanie adresu e-mail referenta w tym przypadku będzie błędem.

Operator projektu zachęca do sprawnego i BEZBŁĘDNEGO wypełniania procedur administracyjnych tak, żeby do niezbędnego minimum zniwelować konieczność poprawiania błędów i zakończyć procedury w jak najkrótszym terminie. Pozwoli to na sprawniejszą organizację procesu zawierania umów z Animatorami.

Animatorzy, których Boiska Orlik zostały zakwalifikowane do projektu, będą mogli rozpocząć swój proces podpisywania umów z Operatorem dopiero po zakończeniu tej procedury przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego lub Administratora Orlika, jednak nie wcześniej niż od 15 marca ze względu na konieczność weryfikacji Animatorów w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. O możliwości przystąpienia do wypełniania formalności, wszyscy Animatorzy zostaną poinformowani mailowo w stosownym momencie. Do tego czasu powinni powstrzymać się od wszelkich działań w systemie.

Na etapie wypełniania danych Animatorzy będą musieli załączyć dokument podpisany przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego lub Zarządcę Orlika zaświadczający o zatrudnieniu danego Animatora na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej. Wzory stosownych zaświadczeń są dostępne TUTAJ oraz w zakładce DOKUMENTY.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00.

Dodatkowych informacji udziela Zespół Projektu Lokalny Animator Sportu pod adresami [email protected][email protected], [email protected].

POWRÓT