kropki

Trwa rekrutacja. Zasady naliczania wynagrodzeń animatorów w 2022 r.

Od trzech dni trwa rekrutacja do projektu Lokalny Animator Sportu w roku 2022. Coraz więcej poprawnie złożonych wniosków rejestrowanych jest w elektronicznym systemie obsługującym projekt.

Operator planuje rozpoczęcie procedury akceptacji wniosków od poniedziałku, 28 lutego.

W piątek, 4 marca, o godz. 12:00 upłynie termin, w którym wszystkie wnioski muszą być muszą zostać zarejestrowane w systemie, co oznacza, że w pełni swoje procesy rejestracyjne muszą zakończyć Jednostki Samorządu Terytorialnego i animatorzy.

Lista Orlików zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona 7 marca b.r. o godz. 12:00.

W ostatnich dniach wielu animatorów zgłaszało obawy, co do wysokości wynagrodzeń za prowadzenie zajęć w tegorocznej edycji projektu Lokalny Animator Sportu. Wątpliwości te były dyktowane zmianami wprowadzanymi w przepisach podatkowych.

W związku z powyższym informujemy, że wynagrodzenia netto animatorów biorących udział w projekcie nie ulegną zmianie względem roku poprzedniego, pod warunkiem, że zasady naliczania składek w konkretnych przypadkach nie uległy zmianie. Na zastosowanie zasad z ubiegłego roku pozwala Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 roku (Dz. U. 2022 poz.28) w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że budżet projektu jest taki sam, jak w roku 2021, co oznacza, że stawki za prowadzenie zajęć również nie ulegną zmianie względem roku ubiegłego.

O wszystkich, ewentualnych zmianach prawa, skutkującymi zmianami w naliczaniu podatku dochodowego lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, będziemy informować na bieżąco.

Aktualne informacje na temat projektu publikowane będą na stronie www.projektorlik.pl oraz na profilu projektu na Facebooku  www.facebook.com/lokalnyanimatorsportu.

Dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji udziela Zespół Projektu Lokalny Animator Sportu pod adresami e-mail: [email protected][email protected], [email protected]   oraz pod numerem infolinii +48 22 834 60 40 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00, w sobotę w godz. 9:00 – 15:00 i w niedzielę w godz. 9:00 – 13:00.

POWRÓT