kropki

REKRUTACJA 2022 ROZPOCZĘTA

Dzisiaj, 21 lutego ruszyła rekrutacja do projektu Lokalny Animator Sportu w roku 2022.

Rekrutacja potrwa do 4 marca do godz. 12:00. Ten termin jest nieprzekraczalny. Do piątku, 4 marca w południe muszą zostać zakończone wszystkie procedury rekrutacyjne.

UWAGA!!! O przyjęciu danego Boiska Orlik do projektu NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń. Wnioski będą oceniane na podstawie kryteriów merytorycznych opisanych w Regulaminie Projektu.

Nowością w tej edycji projektu jest zaangażowanie w realizację zajęć lub wydarzeń specjalnych na Orlikach wolontariuszy. Deklarowany udział wolontariuszy będzie dodatkowo punktowany w procesie rekrutacji. Umowy z wolontariuszami będą ewidencjonowane w elektronicznym systemie obsługującym projekt.

Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym na stronie www.system.projektorlik.pl

Przed rozpoczęciem procedury przedstawiciele zainteresowanych Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i Animatorzy powinni zapoznać się z INSTRUKCJAMI SKŁADANIA WNIOSKÓW  dostępnymi w sekcji DOKUMENTY. Instrukcja dla Jednostek Samorządu Terytorialnego jest TUTAJ, a dla Animatorów TUTAJ.

Przez pierwsze dwa dni rekrutacji, do czasu zakończenia procedury rejestracyjnej przez daną Jednostkę Samorządu Terytorialnego, konta Animatorów mogą być nieaktywne. Gdy JST zakończy proces rekrutacji, Animatorzy otrzymają wiadomość e-mail z informacją o możliwości zalogowania na swoje konto wraz z linkiem do logowania. Treść tej wiadomości przedstawiona jest na grafice:

Lista Orlików zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona 7 marca b.r. o godz. 12:00. Realizacja zajęć finansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki będzie mogła rozpocząć się po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

W tej edycji projektu wszystkie umowy będą podpisywane tylko elektronicznie, co znacząco skróci czas finalizowania procedur administracyjnych.

Aktualne informacje na temat projektu publikowane będą na stronie www.projektorlik.pl 

Dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji udziela Zespół Projektu Lokalny Animator Sportu pod adresami e-mail: [email protected][email protected], [email protected]  oraz pod numerem infolinii +48 22 834 60 40.

POWRÓT