kropki

KONKURS NA OPERATORA PROJEKTU

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że do 21 lutego 2022 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki zaplanowało rozstrzygnięcie konkursu na operatora krajowego projektu Lokalny Animator Sportu.

W przypadku wyboru IS-PIB na operatora krajowego projektu, start rekrutacji Jednostek Samorządu Terytorialnego do udziału w projekcie Lokalny Animator Sportu w 2022 roku, planowany jest na drugi dzień po ogłoszeniu decyzji. Rekrutacja potrwa 10 dni, będzie obejmować również dni weekendowe i podobnie, jak w latach ubiegłych w całości zostanie przeprowadzona za pośrednictwem internetowego systemu obsługi projektu.

Jednostki Samorządu Terytorialnego i animatorzy, którzy uczestniczyli w projekcie w latach 2020 – 2021 będą wykorzystywać do złożenia wniosku w rekrutacji własne konta w systemie utworzone dla potrzeb poprzednich edycji. Jeżeli istnieje konieczność edycji danych (np. w związku z zmianą adresu e-mail), nie ma potrzeby zakładania nowych kont, a jedynie potrzebna jest edycja loginu i hasła użytkownika.

W przypadku problemów z dostępem do konta, można skorzystać z formularza przypomnienia hasła: www.system.projektorlik.pl/haslo/reset . W sytuacji zmiany osób koordynujących projekt po stronie JST, w celu utworzenia nowego konta, należy skorzystać pomocy helpdesku – adres e-mail: [email protected] .

Jednostki Samorządu Terytorialnego, które nie brały udziału w projekcie w poprzednich edycjach, a posiadają na swoim terenie obiekt z programu „Moje Boisko Orlik 2012” i chciałyby realizować projekt Lokalny Animator Sportu, powinny się skontaktować przed zakończeniem rekrutacji wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub wypełniając formularz dostępny na stronie: www.projektorlik.pl/zglos-orlik. Zgłoszenie powinno zawierać dane adresowe boiska Orlik. Dla tych podmiotów zostaną utworzone konta w systemie elektronicznym, przez który będzie prowadzona dalsza rekrutacja.


Zachęcamy wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji projektu Lokalny Animator Sportu do śledzenia strony internetowej projektu pod adresem www.projektorlik.pl na której będą pojawiać się wszystkie bieżące informacje.

Powrót