kropki

Zakończenie projektu - rozliczenie

Dziękujemy za realizację zadań w projekcie Lokalny Animator Sportu w roku 2021.

Listopad był ostatnim miesiącem rozliczeniowym w projekcie Lokalny Animator Sportu. Z tego powodu, przed wygenerowaniem ostatniego rachunku wymagamy kompletnej dokumentacji od początku pracy w projekcie.

Animatorzy posiadający zaległości w rozliczeniach lub dokumentacji zobowiązani są do 21 grudnia 2021 r.:

  1. Uzupełnić braki w raportach i rozliczeniach za wcześniejsze miesiące zgodnie z podpowiedzią dostępną po zalogowaniu w systemie obsługi projektu,
  2. Wygenerować miesięczny raportu pracy na Orliku za listopad,
  3. Wypełnić raport roczny Animatora.

Na kontach animatorów, którzy nie wypełnili raportu rocznego widnieje poniższa informacja.


Brak uzupełnienia raportu rocznego Animatora będzie skutkowało wstrzymaniem akceptacji miesięcznego raportu pracy Animatora za listopad do momentu wypełnienia obowiązku.

Operator weryfikuje wyłącznie raporty (listopadowe) Animatorów, którzy ukończyli wypełnianie raportu rocznego Animatora.POWRÓT