kropki

UMOWY ANIMATORÓW – POSTĘPY PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH

Trwa procedura podpisywania umów na realizację projektu Lokalny Animator Sportu z prowadzącymi zajęcia.

Blisko 1000 poprawnie podpisanych umów Animatorów zostało zaakceptowanych przez Operatora w systemie elektronicznym. W tych przypadkach Animatorzy mogą przesłać komplet dokumentów na adres korespondencyjny Operatora.

WAŻNE!!! Wysłane muszą zostać oryginały dokumentacji. Nie mogą to być wydruki skanów wgranych do systemu.

Na komplet dokumentów składa się:

  1. Umowa zlecenie,
  2. Oświadczenie zleceniobiorcy,
  3. Oświadczenie o zatrudnieniu jako Lokalny Animator Sportu wystawione przez przedstawiciela JST / AO,

Opcjonalnie

  1. Dokument dot. PPK
    1. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK - osoby powyżej 55 roku życia, ale nie starsze niż do 70 roku życia, chcące przystąpić dobrowolnie do programu PPK;
    2. Deklaracja rezygnacji z PPK - wszystkie osoby automatycznie zgłoszone ze względu na spełnianie kryteriów uczestnictwa w PPK, w wieku od 18 do 55 lat (nie dotyczy studentów), chcące zrezygnować z uczestnictwa w PPK.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Trylogii 2/16

01-982 Warszawa

z dopiskiem "Lokalny Animator Sportu – umowa ANIMATOR pok. 211"

Operator informuje, że z powodu procedur sanitarnych związanych z sytuacją epidemiczną, poczta przychodząca do Instytutu Sportu – PIB przechodzi 72-godzinną kwarantannę. Z tego powodu mogą wystąpić opóźnienia w weryfikacji dokumentów i umieszczeniu stosownych akceptacji w systemie elektronicznym.

Operator Projektu podpisał już 1790 poprawnie wygenerowanych umów. Te umowy są gotowe do podpisu przez Animatorów i tym samym zakończenia procedury administracyjnej.

Jeszcze 300 prowadzących zajęcia w projekcie nie rozpoczęło w ogóle czynności związanych z procesami administracyjnymi. Operator zachęca tych Animatorów, żeby przystąpili do procesu bez zbędnej zwłoki. Pozwoli to na terminowe wprowadzenie ewentualnych poprawek i usunięcie uchybień, które mogą pojawić się w poszczególnych dokumentach.

Zakończenie etapu podpisywania umów z Animatorami planowane jest na dzień 14 kwietnia br.

Do dyspozycji Animatorów i przedstawicieli Zarządców Orlików, są konsultanci infolinii projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00.

Z powodu ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną, infolinia aktualnie obsługiwana jest przez mniejszą liczbę konsultantów. Może to skutkować dłuższym czasem oczekiwania na połączenie.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót