kropki

UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU – NOWY TERMIN DLA ANIMATORÓW

W związku z sytuacją epidemiczną i zapowiedzianymi obostrzeniami oraz rekomendacjami Ministra Zdrowia, które od 20 marca br. mają zacząć obowiązywać na terenie całego kraju, planowana jest korekta trybu pracy zespołu obsługującego projekt Lokalny Animator Sportu. Z tego powodu, a także wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez Animatorów, Operator Projektu przedłuża termin zakończenia procedury podpisywania umów na realizację zajęć do dnia 14 KWIETNIA 2021 r.

W ostatnich dniach Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Operator Projektu sfinalizował procedury administracyjne ze wszystkimi zakwalifikowanymi do Projektu  Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) / Zarządcami Orlików. W tej chwili trwa weryfikacja dokumentacji generowanej przez Animatorów. Wszystkie dokumenty, które oczekują obecnie na weryfikację, zostaną ocenione pod względem formalnym do niedzieli, 21 marca. Od 22 marca weryfikacja dokumentacji będzie prowadzona bez opóźnień.

Mimo przedłużenia terminu na podpisanie umowy przez prowadzących zajęcia, Operator zachęca, żeby przystąpić do tego procesu jak najszybciej. Pozwoli to na terminowe wprowadzenie ewentualnych poprawek i usunięcie uchybień, które mogą pojawić się w poszczególnych dokumentach.

Operator przypomina o wymogu zgodności formy zatrudnienia Animatorów przez JST/Zarządców Orlików  z deklaracją złożoną na etapie aplikowania do Projektu. Na etapie uzupełniania danych do Oświadczenia Zleceniobiorcy, Animatorzy obowiązani są załączyć oświadczenie o zatrudnieniu przez JST/Zarządcę Orlika. Wzór stosownego oświadczenia jest dostępny w systemie elektronicznym w zakładce Dokumenty.

O kolejnych krokach w realizacji projektu Lokalny Animator Sportu, w tym o sytuacji związanej z zapowiedzianymi przez Ministra Zdrowia restrykcjami, które mają obowiązywać od najbliższej soboty, Operator poinformuje 19 marca br.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedur administracyjnych, do dyspozycji Animatorów są konsultanci obsługujący Projekt.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40) jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00.

Z powodu nowej organizacji pracy związanej z sytuacją epidemiczną, w najbliższych tygodniach infolinia obsługiwana będzie przez mniejszą liczbę konsultantów. Może to skutkować dłuższym czasem oczekiwania na połączenie.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót