kropki

ORLIKI W REGIONACH OBJĘTYCH LOCKDOWN’EM

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 i 12 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do 28 marca 2021 roku zawieszona jest realizacja projektu Lokalny Animator Sportu dla sportu amatorskiego w województwach:

- warmińsko – mazurskim

- pomorskim

- mazowieckim

- lubuskim

W w/w województwach, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów, prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  2. organizowania ich bez udziału publiczności.

Dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy może uczestniczyć:

- we współzawodnictwie sportowym;

- zajęciach sportowych;

- wydarzeniach sportowych.

Wymóg dotyczący dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym realizowanym przez polski związek sportowy ma na celu umożliwienie prowadzenia działalności sportowej (w tym treningów) w zakresie udziału we współzawodnictwie. Nie można prowadzić zajęć sportowo – rekreacyjnych w innym celu. Zajęcia/treningi mogą być prowadzone tylko dla dzieci i młodzieży posiadającej licencje związku sportowego, tylko w zakresie przedmiotu licencji i tylko przez kluby działające w strukturach polskiego związku sportowego.

Dla klubów spełniających łącznie te warunki na Boiskach Orlik mogą być organizowane zajęcia.

Korzystać z infrastruktury Boisk Orlik mogą również członkowie kadr narodowych lub reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej.

Tylko w tych dwóch sytuacjach Animatorzy mogą rozliczyć organizację zajęć w ramach projektu Lokalny Animator Sportu. Rozliczenie takich zajęć będzie wymagało odpowiedniego wpisu w systemie elektronicznym. W innych przypadkach, na chwilę obecną, na terenie w/w województw NIE JEST MOŻLIWA REALIZACJA projektu Lokalny Animator Sportu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących organizacji zajęć, do dyspozycji są konsultanci obsługujący projekt. Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00.

powrót