kropki

UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU – KOLEJNE KROKI

W dniu 10 marca Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy , Operator Projektu zakończył podpisywanie umów z  Jednostkami Samorządu Terytorialnego i Zarządcami Orlików. 200 umów z podpisami JST i Zarządców musi zostać jeszcze wgranych do systemu elektronicznego obsługującego projekt i zaakceptowanych przez Operatora. Termin na zakończenie tej procedury mija w piątek, 12 marca o godz. 16:00. Operator przypomina, że te podmioty, które w tym terminie nie zakończą wszystkich czynności administracyjnych, zostaną usunięte z projektu i na ich miejsce będą zakwalifikowane Boiska Orlik z listy rezerwowej.

Od tygodnia trwa etap podpisywania umów na realizację projektu przez prowadzących zajęcia. Od środy, 10 marca w systemie elektronicznym uruchomione są funkcjonalności dla Animatorów prowadzących własną działalność gospodarczą. Dzięki temu tę procedurę z Operatorem mogą realizować już wszyscy Animatorzy niezależnie od wybranej formy umowy.

Ten etap potrwa do 31 marca i Operator nie przewiduje przedłużenia tego terminu.

Instytut Sportu – PIB planuje podpisać pierwsze umowy z Animatorami, którzy będą mieli zaakceptowany komplet dokumentów do dnia 15 marca br. Terminy, w których będą podpisywane kolejne umowy przedstawia poniższy harmonogram:

Operator przypomina, że w tej edycji projektu, każdy Animator musi przedstawić dokument podpisany przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego lub Zarządcę Orlika zaświadczający o zatrudnieniu danego Animatora na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej. Forma zatrudnienia Animatorów musi zgadzać się z deklaracją złożoną na etapie aplikowania do projektu. Wzory stosownych zaświadczeń są dostępne w systemie elektronicznym.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedur administracyjnych, do dyspozycji Animatorów są konsultanci obsługujący projekt.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40) pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót