kropki

OSTATNI TYDZIEŃ PROCEDURY PODPISYWANIA UMÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU

Kończy się etap podpisywania umów na realizację projektu Lokalny Animator Sportu . 1570 umów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) i Zarządcami Orlików jest już podpisanych przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Zgodnie z harmonogramem, 10 marca br. o godz.16:00 mija termin na przygotowanie dokumentacji do podpisu przez Operatora Projektu. Oznacza to, że w elektronicznym systemie obsługującym projekt dokumentacja powinna mieć status 3/8 – „OCZEKUJE NA PODPIS IS-PIB”. 12 marca br. upłynie termin finalizacji całej procedury. Do tego dnia umowy MUSZĄ zostać prawidłowo podpisane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) lub Zarządców Orlików i wgrane do systemu elektronicznego.

Operator informuje, że wszystkie JST i Zarządcy Orlików, którzy nie dotrzymają tego terminu, zostaną usunięci z projektu, a na ich miejsce będą zakwalifikowane podmioty z listy rezerwowej. Z uwagi na fakt, że do projektu zgłoszono zdecydowanie więcej Boisk Orlik niż jest miejsc, Operator nie przewiduje wydłużenia terminów wyznaczonych na dopełnienie procedur administracyjnych. 

Operator projektu zachęca do uważnego wypełniania procedur administracyjnych, niezbędnych do udziału w projekcie tak, żeby do minimum ograniczyć konieczność poprawiania błędów. Do tej pory na etapie wypełniania przez JST lub Zarządców Orlików oświadczeń (status 2/8) z powodu błędów cofnięto 1011 dokumentów i 586 umów z powodu błędów popełnionych na etapie składania podpisów.

Animatorzy zaczynają proces podpisywania umów z Operatorem po zakończeniu procedury przez konkretne JST i Zarządców Orlików. 1200 z nich jest już na etapie wypełniania oświadczeń podatkowych i wgrywania odpowiedniej dokumentacji do systemu elektronicznego. O możliwości przystąpienia do wypełniania formalności, wszyscy Animatorzy są indywidualnie informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Termin na podpisanie umów przez Animatorów upłynie 31 marca br.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót