kropki

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE DLA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA WYSTARTOWAŁY

Zdecydowana większość Jednostek Samorządu Terytorialnego i Zarządców Orlików ma już podpisane umowy z Operatorem Projektu Lokalny Animator Sportu lub jest na etapie finalizowania procesu związanego z podpisem.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od dzisiaj, od godziny 14:00 w systemie elektronicznym obsługującym projekt, na kontach Animatorów pojawiły się funkcjonalności pozwalające przystąpić do wypełniania oświadczeń zleceniobiorców i generowania umów do projektu „Lokalny Animator Sportu”. Ten etap potrwa do 31 marca br.

UWAGA!!!

Procedury będą mogli rozpocząć tylko Ci Animatorzy, których Jednostki Samorządu Terytorialnego lub Zarządcy Orlików znajdują się w systemie na etapie 6 lub 8. Każdy Animator otrzyma wiadomość na adres poczty e-mail podany przy wypełnianiu wniosku, informującą o możliwości przystąpienia do wypełniania dokumentów. Z tego powodu Operator zaleca Animatorom regularne sprawdzanie poczty e-mail.

Kolejne kroki w procedurze dla Animatorów przedstawia poniższa infografika:

W tej edycji projektu, każdy Animator musi przedstawić dokument podpisany przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego lub Zarządcę Orlika zaświadczający o zatrudnieniu danego Animatora na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej. Forma zatrudnienia Animatorów musi zgadzać się z deklaracją złożoną na etapie aplikowania do projektu. Wzory stosownych zaświadczeń są dostępne w systemie elektronicznym.

Z powodów technicznych Animatorzy prowadzący własną działalność gospodarczą zaczną etap podpisywania umów od najbliższej środy – 10 marca. Pomimo przesunięcia tego terminu, w systemie elektronicznym są już dla nich dostępne w/w zaświadczenia. Operator zachęca do wcześniejszego przygotowania tego dokumentu, tzn. do uzyskania stosownych poświadczeń w Jednostkach Samorządu Terytorialnego lub od Zarządców Orlików.

Operator Projektu planuje podpisać pierwsze umowy z Animatorami, którzy będą mieli zaakceptowany komplet dokumentów w dniu 12 marca br.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedur administracyjnych, do dyspozycji Animatorów są konsultanci obsługujący projekt.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40) pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót