kropki

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE 2021 W TOKU

Operator Projektu Lokalny Animator Sportu informuje, że procedura podpisywania umów przez Animatorów rozpocznie się w czwartek, 4 marca i potrwa do 31 marca br.  tak, żeby wszyscy zgłoszeni do projektu Animatorzy mieli czas na poprawne sfinalizowanie formalności.

Zajęcia na Boiskach Orlik w 15 województwach rozpoczęły się w miniony poniedziałek. Z powodu ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, do 14 marca zawieszone są w województwie Warmińsko-Mazurskim. Wszystkie zajęcia zrealizowane od 1 marca zostaną rozliczone niezależnie od terminu podpisania umowy Animatora z Operatorem, pod warunkiem, że wszystkie dane przekazane we wnioskach zgłoszeniowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, Zarządców Orlików i Animatorów zostaną poprawie zweryfikowane.   

W tej chwili trwa proces podpisywania umów na realizację projektu z Jednostkami Samorządu Terytorialnego i Zarządcami Orlików. Nieprzekraczalny termin na sfinalizowanie tych procedur upłynie 12 marca br. Od 4 marca poszczególni Animatorzy będą informowani o możliwości podpisania umowy. Informacje będą przesyłane do Animatorów pocztą e-mail, na adresy podane w systemie elektronicznym przy wypełnianiu wniosków zgłoszeniowych. Indywidulane terminy, w których Animatorzy będą mogli podpisywać umowy z Operatorem zależą od zakończenia procedur administracyjnych przez konkretne Jednostki Samorządu Terytorialnego lub Zarządców Orlików.

Po analizie zgłoszeń i na podstawie ewaluacji projektu Lokalny Animator Sportu w roku 2020,  Operator podjął decyzję o kontroli w roku bieżącym wszystkich obiektów biorących udział w projekcie. Kontrole będą obejmowały swoim zakresem sposób i formę prowadzenia zajęć oraz ocenę dokumentacji projektowej, w szczególności zgodność danych dotyczących form zatrudnienia Animatorów podanych we wnioskach i zatwierdzonych w umowach ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, wobec Zarządców Orlików będą wyciągane konsekwencje określone w Umowach o przyznaniu dofinansowania w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji projektu, do dyspozycji przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, Zarządców Orlików oraz Animatorów są konsultanci obsługujący projekt.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40) pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót