kropki

START ZAJĘĆ NA ORLIKACH

1 marca rozpoczynają się zajęcia na Boiskach Orlik w ramach projektu Lokalny Animator Sportu w 15 województwach.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w ograniczonym zakresie, dozwolone jest prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej. Otwarte pozostają obiekty sportowe na powietrzu - m.in. Boiska Orlik.

Uwaga! Zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Sportu, obiekty „pod balonem” muszą być zamknięte.

WYJĄTKIEM JEST WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE, w którym, na mocy w/w Rozporządzenia Rady Ministrów, obowiązuje zakaz organizowania zajęć w sporcie amatorskim. Dozwolone jest tylko organizowanie zajęć dla sportu wyczynowego, czyli dopuszczenie to nie obejmuje projektu Lokalny Animator Sportu.

W pozostałych województwach zajęcia na Orlikach mogą być realizowane pod warunkiem spełnienia wszystkich obowiązujących wymogów sanitarnych. Organizator zajęć sportowych zobowiązany jest do:

a) weryfikacji liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych i korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych,

c) zapewnienia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekcji urządzenia i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnienia 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego, lub sprzętu sportowego, lub w inny sposób ograniczenia kontaktu pomiędzy tymi osobami.

Przed zajęciami i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00.

Wszystkie bieżące informacje, również te związane z obowiązującymi ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19, publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

POWRÓT