kropki

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE - TERMINY I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

Trwa etap podpisywania umów na realizację projektu Lokalny Animator Sportu. 1120 Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i Administratorów Orlików zakończyło, bądź jest w trakcie uzupełniania w systemie elektronicznym wszystkich danych, niezbędnych do finalizacji tej procedury. Dane są weryfikowane, a poszczególne umowy przygotowywane do podpisu przez Operatora Projektu.

Z uwagi na niewielką liczbę umów, które z uwagi na liczne błędy zostały już poprawnie zweryfikowane, pierwszy termin podpisywania umów przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy został przesunięty na 24 lutego. Po tym terminie pierwsze umowy będą gotowe do podpisu przez JST i Administratorów. 132 umowy są już przygotowane do podpisu. 99 zostało cofniętych z uwagi na popełnione błędy.

Przed zaakceptowaniem umowy i wysłaniem do podpisu przez Operatora, zweryfikowane powinny zostać dane zawarte w wygenerowanych dokumentach, a w szczególności dane wprowadzane do preambuły.  Przed wygenerowaniem umowy należy upewnić się czy:

- WSZYSTKIE DANE ZAWARTE W ZAKŁADCE: "DANE JST" SĄ PEŁNE I POPRAWNE,

- WPROWADZONA ZOSTAŁA PEŁNA NAZWA STANOWISKA WRAZ Z NAZWĄ INSTYTUCJI (JEŚLI DANE „ZACIĄGANE” Z WNIOSKU SĄ NIEPOPRAWNE NALEŻY ZAZNACZYĆ: "INNA OSOBA UPOWAŻNIONA" I UZUPEŁNIĆ POLA POPRAWNYMI DANYMI).

Operator Projektu przypomina, że wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego i Administratorzy Orlików, muszą zakończyć procedurę podpisywania umów z Operatorem do dnia 12 marca br.

Operator projektu zachęca do sprawnego i BEZBŁĘDNEGO wypełniania procedur administracyjnych tak, żeby do niezbędnego minimum zniwelować konieczność poprawiania błędów i zakończyć procedury w jak najkrótszym terminie, ponieważ pozwoli to Operatorowi na sprawniejszą organizację procesu zawierania umów z Animatorami.

Animatorzy będą mogli rozpocząć swój proces podpisywania umów z Operatorem od  2 marca. O możliwości przystąpienia do wypełniania formalności, wszyscy Animatorzy zostaną indywidualnie poinformowani mailowo w stosownym momencie. Termin na podpisanie umów przez Animatorów upłynie 26 marca br.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót