kropki

ROZLICZENIE PODATKU ZA 2020 R. - DEKLARACJE PIT

Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, jako Operator projektu Lokalny Animator Sportu w roku 2020 i płatnik podatku PIT informuje, że do wszystkich Animatorów, z którymi były podpisane umowy na realizację projektu, w związku z uzyskanym przez niech przychodem w 2020 roku, zostały wysłane deklaracje PIT-11.  

Formularze zostały wysłane w wersji elektronicznej na adresy e-mail podane w systemie elektronicznym obsługującym projekt Lokalny Animator Sportu.

powrót