kropki

UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU

Od czwartku, 18 lutego, od godz. 13:00 w systemie elektronicznym do obsługi Projektu Lokalny Animator Sportu zostanie uruchomiona funkcja procedury podpisywania umów na realizację projektu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i Administratorów Orlików (AO).

Wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego i Administratorzy Orlików, którzy zostali zakwalifikowani do projektu muszą zakończyć procedurę podpisywania umów z Operatorem do dnia 12 marca br. Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy planuje w dn. 10 marca podpisać ostatnie umowy z JST i AO.

Te JST i Administratorzy Orlików, którzy po 12 marca nie będą mieli podpisanych i zaakceptowanych umów (w systemie elektronicznym status 6/8 - wyślij podpisaną umowę pocztą), zostaną usunięci z projektu i na ich miejsce zostaną zakwalifikowane podmioty z listy rezerwowej.

Szczegółowa instrukcja podpisywania umów dla JST i AO jest dostępna TUTAJ.

Animatorzy będą mogli rozpocząć swój proces podpisywania umów z Operatorem dopiero po zakończeniu tej procedury przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego lub Administratora Orlika, jednak nie wcześniej niż od  2 marca ze względu na konieczność weryfikacji Animatorów w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. O możliwości przystąpienia do wypełniania formalności, wszyscy Animatorzy zostaną poinformowani mailowo w stosownym momencie. Do tego czasu powinni powstrzymać się od wszelkich działań w systemie. Animatorzy będą zobowiązani do podpisania umów do dnia 26 marca br.

Wszystkie umowy powinny zostać wysłane pocztą NIE WCZEŚNIEJ, niż po zaakceptowaniu ich w systemie elektronicznym przez Operatora. Umowa gotowa do przesłania pocztą będzie miała status 6/8: wyślij podpisaną umowę pocztą.

Operator projektu zachęca do sprawnego wypełniania procedur administracyjnych, niezbędnych do udziału w projekcie. W ubiegłym roku na etapie podpisywania umów pojawiało się wiele błędów. Operator Projektu apeluje o rozsądne wypełnianie dokumentów tak, żeby do niezbędnego minimum zniwelować konieczność poprawiania błędów i zakończyć procedury w jak najkrótszym terminie.  

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00.

Dodatkowych informacji udziela Zespół Projektu Lokalny Animator Sportu pod adresami [email protected][email protected], [email protected]

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

POWRÓT