kropki

PRZYGOTOWANIA DO NOWEJ EDYCJI PROJEKTU

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu - Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy został operatorem projektu Lokalny Animator Sportu w 2021 roku.

Informujemy, że na przełomie stycznia i lutego rozpocznie się rekrutacja do tegorocznej edycji projektu tak, aby  większość formalności administracyjnych została zakończona przed 1 marca, kiedy to, zgodnie z decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, będą mogły rozpocząć się zajęcia na Boiskach Orlik. Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o bieżące śledzenie strony  www.projektorlik.pl

Pierwsze kroki w procesie rekrutacji wykonają przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego. Animatorzy będą dołączać do rekrutacji na jej kolejnych etapach.

Przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) lub Administratorów Orlików (AO), którzy planują złożyć wniosek, a ubiegłym roku nie brali udziału w projekcie Lokalny Animator Sportu prosimy o skorzystanie z formularza „Zgłoś Orlik” na stronie www.projektorlik.pl/zglos-orlik/ lub przesłanie wiadomości na adres [email protected] w treści wpisując następujące informacje:

- imię i nazwisko osoby koordynującej projekt

- nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego / Administratora Orlika

- stanowisko

- E-mail – na wskazany adres zostanie założone konto w systemie obsługi projektu Lokalny Animator Sportu

- telefon 

- gmina

- powiat

- województwo

- adres Orlika

- ewentualne uwagi

Zespół obsługujący projekt skontaktuje się w przedstawicielami JST/AO zgłaszającymi udział w tegorocznej edycji projektu w celu potwierdzenia danych kontaktowych i założenia konta.

Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z zasadami realizacji projektu opisanymi w Ogłoszeniu Programu „SPORT WSZYSTKICH DZIECI” przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 23 listopada 2020 r. Ogłoszenie dostępne jest na stronie www.projektorlik.pl w sekcji DOKUMENTY.

Termin na zgłoszenie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego lub Administratorów Orlików, którzy nie brali udziału w ubiegłorocznej edycji upływa w dniu 22 stycznia 2021 roku.

Wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego i Administratorzy Orlików, którzy uczestniczyli w ubiegłym roku w projekcie, będą mogli złożyć wniosek za pośrednictwem wcześniej założonego konta w systemie obsługi projektu Lokalny Animator Sportu. Na te konta będą również przychodzić wiadomości związane z procesem rekrutacji.

Prosimy o zweryfikowanie, dostępu do systemu, a w przypadku konieczności zmian osób odpowiedzialnych za koordynacje projektu w celu aktualizacji konta, należy skontaktować się z Operatorem wysyłając wiadomość na adres [email protected] lub dzwoniąc na infolinię tel.: 22 834 60 40.

Wkrótce ogłoszony zostanie harmonogram rekrutacji do projektu Lokalny Animator Sportu w 2021.

Dodatkowych informacji udziela Zespół Projektu Lokalny Animator Sportu pod adresami [email protected][email protected] . Do dyspozycji jest również infolinia Projektu (+48 22 834 60 40).

powrót