kropki

Generowanie raportów – wydłużenie terminu.

Operator projektu Lokalny Animator Sportu, do dnia 15 grudnia 2020 r. wydłuża termin generowania miesięcznych raportów pracy w projekcie.

W dn. 10 grudnia br. upłynął termin generowania raportów, czego następstwem była blokada stosownych funkcjonalności w systemie elektronicznym obsługującym projekt. Ponieważ nie wszyscy Animatorzy dopełnili formalności, Operator podjął powyższą decyzję. Funkcjonalność systemu w zakresie generowania raportów zostanie przywrócona w piątek, 11 grudnia o godzinie 15:00.

Operator informuje, że płatności wynagrodzeń na podstawie wystawionych rachunków zaplanowane są do 18 grudnia br.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat końcowego rozliczenia projektu Lokalny Animator Sportu można uzyskać kontaktując się  z infolinią +48 22 834 60 40 oraz pod adresem e-mail: [email protected] 

powrót