kropki

Końcowe terminy generowania raportów i wystawiania rachunków

W związku z koniecznością rozliczenia projektu Lokalny Animator Sportu, Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Operator projektu informuje, że animatorów obowiązują następujące końcowe terminy dotyczące generowania raportów oraz wystawiania rachunków:

  • - do 10 grudnia 2020 r. należy wygenerować miesięczne raporty pracy,
  • - do 10 grudnia 2020 r. należy wystawić wszystkie rachunki za miesiące marzec – październik,
  • - 18 grudnia 2020 r. mija termin ostatecznego wystawienia rachunku za miesiąc listopad.


W przypadku przekroczenia terminów wystawienia powyższych dokumentów, Operator nie gwarantuje terminowej wypłaty wynagrodzenia.

Raport roczny

Po akceptacji przez przedstawicieli JST / AO oraz Operatora raportu za listopad w lewym menu na kontach w elektronicznym systemie pojawi się zakładka „Raport roczny”.

Prosimy o wypełnienie raportu rocznego w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2020 r. 

Raport składa się z części statystycznej generowanej automatycznie przez system na podstawie danych wprowadzanych przez Animatorów w trakcie trwania projektu. Część opisowa zawiera pytania, które pozwalają na podsumowanie pracy na Orliku oraz ewaluację projektu Lokalny Animator Sportu.

Wypłata wynagrodzenia za listopad nie będzie powiązana z wypełnieniem raportu rocznego animatora, jednak jego bezzwłoczne uzupełnienie pomoże przygotować założenia kolejnej edycji projektu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w raporcie rocznym prosimy o kontakt telefoniczny +48 22 834 60 40 lub mailowy na adres [email protected] 

powrót