kropki

Rozliczenie projektu Lokalny Animator Sportu

Dobiega końca kolejna edycja projektu Lokalny Animator Sportu. Zajęcia będą prowadzone jeszcze do 30 listopada. Dla Animatorów to czas rozliczenia pracy w projekcie. Aby to zrobić, niezbędne będzie zebranie kompletnej dokumentacji z realizacji zadań. Wymagane dokumenty to:

1) Zaakceptowane obustronnie Raporty Rozliczeniowe za każdy miesiąc obowiązywania umowy (wymagane są również Raporty „zerowe” w przypadku nieprzepracowania żadnych godzin)

2) Zaakceptowane przez Operatora Projektu Potwierdzenia przelewu JST/AO za każdy miesiąc obowiązywania umowy (włącznie z potwierdzeniem wypłaty w listopadzie)

3) Wystawione Rachunki za każdy miesiąc obowiązywania umowy (wymagane są również rachunki „zerowe” w przypadku nieprzepracowania żadnych godzin)

Przed wygenerowaniem rachunku za listopad niezbędne jest sprawdzenie, czy za każdy miesiąc obowiązywania umowy zostały wystawione odpowiednie dokumenty.

Jeśli JST/AO na bieżąco uzupełniało potwierdzenia przelewów, to po wgraniu potwierdzenia przelewu za listopad, wystawienie rachunku listopadowego nie będzie różnić się niczym od standardowej procedury wystawiania rachunku.

Jeśli jednak są jakieś braki w dokumentacji, to w momencie próby wystawienia rachunku listopadowego pojawi się komunikat:

Nie możesz wygenerować rachunku z powodu braków w dokumentach za poprzednie okresy rozliczeniowe.

Poniżej znajdują się informacje, co może być powodem braku dokumentacji oraz instrukcje, jak rozwiązać ewentualny problem.

Brak raportu – animator nie posiada wprowadzonego raportu za dany okres rozliczeniowy. Aby móc wygenerować rachunek za miesiąc listopad, należy uzupełnić wydarzenia dla danego okresu rozliczeniowego, w którym występuje brak, a następnie wygenerować raport.

Brak rachunku – animator posiada zaakceptowany miesięczny raport przez JST/AO oraz Operatora projektu, jednak nie wystawił rachunku dla danego okresu rozliczeniowego. Aby móc wygenerować rachunek za miesiąc listopad, należy wcześniej wystawić wszystkie zaległe rachunki za poszczególne okresy rozliczeniowe.

Instrukcja jak wystawić raport i rachunek znajduje się TUTAJ

W sytuacji, gdy w danym miesiącu zajęcia nie były realizowane lub wynagrodzenie za wszystkie godziny w danym miesiącu zostały wypłacone tylko przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego / Administratora Orlika, obowiązkowe jest wystawienie raportu i rachunku zerowego.

Szczegółowe informacje jak wygenerować taki raport i rachunek znajdują się TUTAJ

Brak potwierdzenia przelewu -  Jednostka Samorządu Terytorialnego / Administrator Orlika zatrudniający animatora ma obowiązek co miesiąc przedstawiać Operatorowi potwierdzenia realizacji wypłat dla animatorów.

Jeżeli w systemie elektronicznym brakuje jakichkolwiek dokumentów, oznacza to, że należy się skontaktować ze swoim  koordynatorem ze strony JST / AO i wyjaśnić sytuację. Wszystkie wymagane dokumenty są przesyłane w systemie obsługi projektu Lokalny Animator Sportu.

Najczęstszym powodem błędów w potwierdzeniach przelewów jest:

- brak załączenia potwierdzenia w wymaganym terminie,

- błędnie wgrany plik z potwierdzeniem wynagrodzenia,

- kwota brutto rachunku wystawionego przez animatora dla Operatora jest wyższa niż wynagrodzenie brutto wypłacone przez przedstawicieli JST /AO.

Zgodnie z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LOKALNY ANIMATOR SPORTU w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” paragraf 9 ust. 4 Wynagrodzenie Animatora, wypłacane przez JST/Zarządcę Orlika na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2 nie może być niższe od kwoty dofinansowania otrzymywanego przez tę osobę od Operatora.

Operator informuje, że ostateczny termin do wygenerowania rachunków i uzupełnienia braków upływa:

- za miesiące marzec – październik w dniu 4 grudnia 2020 r.

- za miesiąc listopad w dniu 16 grudnia 2020 r.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat końcowego rozliczenia Projektu Lokalny Animator Sportu można uzyskać kontaktując się  z infolinią +48 22 834 60 40 oraz pod adresem e-mail: [email protected]

powrót