kropki

DODATKOWY NABÓR DO PROJEKTU LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, Operator Projektu Lokalny Animator Sportu, ogłasza dodatkowy nabór do Projektu.

Boiska Orlik, które zgłoszą się do udziału w dodatkowym naborze uzyskają dofinansowanie zajęć odbywających się w okresie 1 września – 30 listopada 2020 r.
Szczegółowe informacje o dodatkowym naborze znajdują się w REGULAMINIE.

Zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku, 10 sierpnia 2020 r. pod adresem e-mail: [email protected]

W treści zgłoszenia należy podać:

- adres Boiska Orlik,

- imię i nazwisko, adres e-mail, telefon osoby odpowiedzialnej za koordynację Projektu po stronie Administratora Orlika,

- liczbę animatorów przewidzianych do zatrudnienia na danym Boisku Orlik.

Na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny do elektronicznego systemu obsługi Projektu Lokalny Animator Sportu oraz szczegółowe informacje dotyczące dalszych kroków podczas rekrutacji.

Składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. W związku z tym Wnioskujący, którzy poprawnie wypełnią formalności będą mogli bez zbędnej zwłoki przejść do etapu podpisywania umów z Operatorem Projektu.

Harmonogram dodatkowego naboru:

3 – 10 sierpnia 2020 – przyjmowanie zgłoszeń na adres e-mail: [email protected]

do 18 sierpnia 2020 – uzupełnianie wniosków przez Animatorów

do 31 sierpnia 2020 – podpisywanie umów

Dodatkowych informacji udziela infolinia Projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40) pracująca od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 17:00, a wszystkie najnowsze informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót