kropki

WYNAGRODZENIA ZA ZREALIZOWANE ZAJĘCIA – RAPORTY I RACHUNKI

W systemie elektronicznym obsługującym realizację Projektu Lokalny Animator Sportu dodana została nowa funkcjonalność pozwalająca na raportowanie zrealizowanych zajęć i generowanie rachunków.

Każdy raport obejmujący przeprowadzone zajęcia w danym miesiącu musi być zaakceptowany przez Administratora Orlika oraz Operatora Projektu. Po zaakceptowaniu raportu, Animator może w systemie wygenerować elektroniczny rachunek, na podstawie którego otrzyma wynagrodzenie za dany miesiąc. Większość raportów, które oczekiwały na zatwierdzenie Operatora Projektu, została zaakceptowana. Pozostałe zostaną zaakceptowane do końca dnia w czwartek, 30 lipca. Animatorzy, których raporty zostały zatwierdzone mogą już generować rachunki i oczekiwać na płatności.

Rachunki nie wymagają drukowania, podpisu i przesłania wersji papierowej do Operatora. Wypłaty wynagrodzeń będą realizowane wyłącznie na podstawie rachunków elektronicznych.

Instrukcja generowania rachunków znajduje się TUTAJ. Animatorzy są proszeniu o uważne zapoznanie się z nią przed rozpoczęciem czynności.

Nie wszyscy Animatorzy zakończyli już etap podpisywania umów. Ci, którzy są w trakcie finalizacji procedur administracyjnych, powinni zwrócić szczególną uwagę na poprawność generowanych i przesyłanych dokumentów. Wszystkie podpisy i parafki powinny być we właściwym miejscu, a podpis Instytutu Sportu na umowie musi być poprawnie wydrukowany.

Zatwierdzone dokumenty należy wysłać pocztą/kurierem w oryginałach. W przypadku, gdy Animator nie dysponuje oryginałem umowy wgranej do sytemu, przesyła skan. Wydrukowany skan MUSI być własnoręcznie podpisany i parafowany na każdej stronie.  Należy również pamiętać o wpisaniu nr umowy na oświadczeniach podatkowych.

Jeżeli kompletne dokumenty (umowa + oświadczenie) dostarczane są do Operatora w jednej przesyłce, ich weryfikacja i akceptacja przebiega na bieżąco. Czas weryfikacji, ze względów proceduralnych, wydłuża się, gdy oświadczenia i umowy przesyłane są osobno. W związku z tym Operator Projektu zachęca do wysyłania umów i oświadczeń w jednej przesyłce. Zdecydowanie skraca to czas finalizacji procedur administracyjnych.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40) pracuje w godzinach 8:30 – 17:00 od poniedziałku do piątku, a wszystkie najnowsze informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl

powrót