kropki

ELEKTRONICZNY SYSTEM ROZLICZEŃ W PROJEKCIE LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Zgodnie z zapowiedzią, od wtorku, 21 lipca br. możliwe jest rozliczanie zajęć realizowanych w Projekcie Lokalny Animator Sportu przez elektroniczny system rozliczeń.

Warunkiem uzyskania dostępu do systemu jest POPRAWNE zakończenie procedur administracyjnych związanych z przystąpieniem do projektu (podpisanie i otrzymanie przez operatora projektu umów) zarówno przez Jednostki Samorządu Terytorialnego / Administratorów Orlików, jak i Animatorów.

Rozliczać można już zajęcia przeprowadzone w miesiącach marcu, maju i czerwcu. O tym, w którym miesiącu dany Orlik przystąpił do projektu decydował Administrator Orlika i data podana przez Administratora we wniosku jest obowiązująca.

Raporty z zrealizowanych zajęć sporządzane przez Animatorów muszą być w pierwszej kolejności zaakceptowane przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego / Zarządcę Orlika, a następnie przez Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy – Operatora Projektu. Dopiero po tych akceptacjach możliwe będzie wygenerowanie rachunku. Rachunek będzie generowany w systemie elektronicznym na podstawie zaakceptowanych raportów, generuje go Animator, rachunków nie należy drukować ani wysłać.

Dane na rachunku muszą być zgodne z danymi podanymi na przesłanych Operatorowi oświadczeniach podatkowych oraz z danymi posiadanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku niezgodności wynagrodzenia mogą się opóźniać.

Instrukcja rozliczeń dla Animatorów jest dostępna TUTAJ, a dla Administratorów Orlików TUTAJ.

500 Animatorów uzyskuje dzisiaj dostęp do systemu rozliczeń. Tylko 500. Niestety w ponad 200 przypadkach Animatorzy przesłali nieprawidłowe dokumenty. Najczęstszym błędem jest przesyłanie wydrukowanych skanów dokumentów, a nie oryginałów z własnoręcznym podpisem. Każdy dokument przesyłany w wersji papierowej do Operatora musi być wygenerowany z systemu i WŁASNORĘCZNIE podpisany.

Z każdym Animatorem, który popełnił błąd w procedurze administracyjnej, zespół Projektu kontaktuje się indywidualnie w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.

Operator Projektu potwierdza, że środki finansowe na wynagrodzenia związane z realizacją Projektu są zabezpieczone i będą wypłacane niezwłocznie po prawidłowym wygenerowaniu rachunków w elektronicznym systemie rozliczeń.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40) pracuje w godzinach 8:30 – 17:00 od poniedziałku do piątku, a wszystkie najnowsze informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl

powrót

ELEKTRONICZNY SYSTEM ROZLICZEŃ W PROJEKCIE LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Zgodnie z zapowiedzią, od wtorku, 21 lipca br. możliwe jest rozliczanie zajęć realizowanych w Projekcie Lokalny Animator Sportu przez elektroniczny system rozliczeń.

Warunkiem uzyskania dostępu do systemu jest POPRAWNE zakończenie procedur administracyjnych związanych z przystąpieniem do projektu (podpisanie i otrzymanie przez operatora projektu umów) zarówno przez Jednostki Samorządu Terytorialnego / Administratorów Orlików, jak i Animatorów.

Rozliczać można już zajęcia przeprowadzone w miesiącach marcu, maju i czerwcu. O tym, w którym miesiącu dany Orlik przystąpił do projektu decydował Administrator Orlika i data podana przez Administratora we wniosku jest obowiązująca.

Raporty z zrealizowanych zajęć sporządzane przez Animatorów muszą być w pierwszej kolejności zaakceptowane przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego / Zarządcę Orlika, a następnie przez Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy – Operatora Projektu. Dopiero po tych akceptacjach możliwe będzie wygenerowanie rachunku. Rachunek będzie generowany w systemie elektronicznym na podstawie zaakceptowanych raportów, generuje go Animator, rachunków nie należy drukować ani wysłać.

Dane na rachunku muszą być zgodne z danymi podanymi na przesłanych Operatorowi oświadczeniach podatkowych oraz z danymi posiadanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku niezgodności wynagrodzenia mogą się opóźniać.

Instrukcja rozliczeń dla Animatorów jest dostępna TUTAJ, a dla Administratorów Orlików TUTAJ.

500 Animatorów uzyskuje dzisiaj dostęp do systemu rozliczeń. Tylko 500. Niestety w ponad 200 przypadkach Animatorzy przesłali nieprawidłowe dokumenty. Najczęstszym błędem jest przesyłanie wydrukowanych skanów dokumentów, a nie oryginałów z własnoręcznym podpisem. Każdy dokument przesyłany w wersji papierowej do Operatora musi być wygenerowany z systemu i WŁASNORĘCZNIE podpisany.

Z każdym Animatorem, który popełnił błąd w procedurze administracyjnej, zespół Projektu kontaktuje się indywidualnie w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.

Operator Projektu potwierdza, że środki finansowe na wynagrodzenia związane z realizacją Projektu są zabezpieczone i będą wypłacane niezwłocznie po prawidłowym wygenerowaniu rachunków w elektronicznym systemie rozliczeń.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40) pracuje w godzinach 8:30 – 17:00 od poniedziałku do piątku, a wszystkie najnowsze informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl

kropki