kropki

NOWY TERMIN URUCHOMIENIA SYSTEMU ROZLICZEŃ

Z przyczyn technicznych, planowane na dzisiaj uruchomienie systemu rozliczeń Projektu Lokalny Animator Sportu, zostaje przesunięte na 21 lipca br.

Ze względu na nowe funkcjonalności, uwzględniające złożoność Projektu w tym roku - brak jednej daty rozpoczęcia Projektu, różne sposoby rozliczenia zadania oraz liczne błędy, które się pojawiają po stronie Administratorów Orlików i Animatorów przy realizacji procedur administracyjnych, prace nad systemem potrwają kilka dni dłużej.  

W tej chwili Operator Projektu informuje, że większość problemów związanych z błędami w procedurach administracyjnych, jakie pojawiały się po stronie Administratorów Orlików i Animatorów, została rozwiązana. Umowy są procedowane na bieżąco. Podpisanych jest już 1700 umów z Animatorami i 1700 umów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego / Administratorami Orlików.

Ministerstwo Sportu jest na bieżąco informowane o statusie projektu i opóźnieniach w procedurach, które wynoszą dwa tygodnie.

Operator Projektu potwierdza, że środki finansowe na wynagrodzenia związane z realizacją Projektu są zabezpieczone i będą wypłacane niezwłocznie po uruchomieniu elektronicznego systemu rozliczeń.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40) pracuje w godzinach 8:30 – 17:00 od poniedziałku do piątku. Zapraszamy do kontaktu Animatorów i przedstawicieli Administratorów Orlików.

Wszystkie bieżące informacje dotyczące Projektu publikowane są w aktualnościach na stronie www.projektorlik.pl

powrót