kropki

STATUS UMÓW JST/AO W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM

Dziękujemy wszystkim, którzy zakończyli proces podpisywania umów. Jednocześnie informujemy, że w systemie figurują umowy ze statusem od 1 do 4, dlatego prosimy wszystkie jednostki o finalizację etapu podpisywania umów do 15 lipca br.  

UMOWY NIEWYGENEROWANE oraz umowy o statusie 1. Generowanie umowy

JST/Zarządcy Orlików, którzy nie wygenerowali jeszcze umów lub ich umowy posiadają status 1., proszeni są o wysłanie umowy do weryfikacji IS do 15 lipca br.

Status 2. Wysłana do weryfikacji IS oraz Status 3. Oczekuje na podpis IS

JST/Zarządcy Orlików, których umowy posiadają status 2. lub 3., prosimy o obserwowanie zmian statusów, ponieważ wszystkie dokumenty przed podpisaniem przez Operatora, muszą poprawnie przejść przez proces weryfikacji danych zawartych w umowie.

Status 4. Wgraj podpisany skan dokumentu

Jeżeli umowa ma status 4., oznacza to, że dokument podpisany przez Operatora został wgrany do systemu i oczekuje na podpis JST/Zarządcy Orlika. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcją znajdującą się pod tym linkiem.

Status 5. Oczekuje na weryfikację IS

Na tym etapie sprawdzana jest poprawność podpisów na umowie.

Status 6. Wyślij podpisaną umowę pocztą – nie dotyczy umów z podpisem elektronicznym JST/Zarządcy Orlika

Status 6. widoczny jest dla wszystkich JST/Zarządców Orlików, ale dotyczy wyłącznie umów z tradycyjnym podpisem JST/Zarządcy. Prosimy o wysłanie 1 egzemplarza umowy na adres:

Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Trylogii 2/16

01-982 Warszawa

z dopiskiem "Lokalny Animator Sportu – umowa JST/AO. POKÓJ 211"

Umowy w wersji elektronicznej są weryfikowane w statusie 5. Poprawne umowy z podpisem elektronicznym JST/Zarządcy Orlika otrzymują status 8. Umowa została podpisana.

Status 7. Oczekuje na weryfikację IS

Na tym etapie sprawdzana jest zgodność umowy wysłanej do Operatora pocztą ze skanem wgranym do systemu.

Status 8. Umowa została podpisana

Po dopełnieniu formalności prosimy o śledzenie aktualności dotyczących możliwości rozliczenia godzin przepracowanych przez animatorów.  

Jednocześnie informujemy, że opóźnienia, które wygenerują się na etapach podpisywania umów z JST, mają wpływ na termin wypłat dla Animatorów.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30. Zapraszamy do kontaktu Animatorów i przedstawicieli Zarządców Orlików.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót