kropki

BŁĘDY W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH

Kolejnych 70 umów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego i Zarządcami Orlików zostało podpisanych przez Operatora Projektu Lokalny Animator Sportu. Ponad 1650 umów z planowanych 1800 jest już podpisanych przez obie strony lub czeka na podpis podmiotów zarządzających Orlikami.

W trakcie realizacji są procedury administracyjne z Animatorami Projektu. W dniu dzisiejszym następne 500 umów zostało wgranych do systemu elektronicznego, co oznacza, że w ciągu tygodnia Operator podpisał z Animatorami 1000 umów. I to jeszcze nie koniec. Do 12 lipca, te umowy, które mają aktualnie status „do weryfikacji” pojawią się w systemie z podpisem Operatora.

W przesyłanych dokumentach często pojawia się rozbieżność dotycząca terminu rozpoczęcia realizacji Projektu na danych Orlikach. Dla przykładu, Zarządca Orlika, wpisuje, jako termin rozpoczęcia zajęć marzec, a Animator pracujący na tym Orliku na oświadczeniu podatkowym wpisuje maj, jako miesiąc rozpoczęcia realizacji Projektu, bądź odwrotnie. Taka sytuacja oznacza, że któraś ze stron poświadcza nieprawdę. Wyjaśnienie takiej sytuacji zajmuje kilka dodatkowych dni, gdyż wymaga to cofnięcia się do początku procedur administracyjnych.  Opisany fakt został stwierdzony w 256 przypadkach na 1460 oświadczeń.

Operator niezmienne apeluje o staranne i zgodne z faktami wypełnianie dokumentów. Prostowanie błędów popełnianych przez Animatorów i Zarządców Orlików powoduje duże opóźnienia w realizacji kolejnych etapów Projektu.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót