kropki

UMOWY Z ANIMATORAMI – SZCZEGÓŁY PROCEDUR

407 umów z Animatorami w Projekcie Lokalny Animator Sportu zostało podpisanych przez Operatora. Umowy te są już wgrane do systemu. Następny krok w finalizacji procedur administracyjnych, to podpisy na umowach po stronie animatorów.

WAŻNE!

O godzinie 15:00 w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Projektu (www.projektorlik.pl) zostanie opublikowany film instruktażowy dla Animatorów, którzy będą podpisywać umowy. Operator prosi o nierozpoczynanie procedury przed szczegółowym zapoznaniem się z instrukcjami.


Podpisywanie umowy z animatorem:

  1. Należy pobrać podpisaną przez Operatora Projektu umowę i otworzyć ją nie w przeglądarce tylko bezpośrednio przez program Acrobat Reader.
  2. Należy sprawdzić czy podpis elektroniczny posiada prawidłowy widok (zielony znak jak w grafice poniżej).
  3. Należy wydrukować umowę (sprawdzamy czy na wydrukowanej umowie jest zielony znak).
  4. Należy podpisać umowę na ostatniej stronie czytelnym podpisem oraz parafować w lewym dolnym rogu na pozostałych stronach.
  5. Należy zeskanować podpisaną umowę.
  6. Należy wgrać ją do systemu w zakładce „Umowy”.
  7. Oczekujemy na weryfikacje umowy przez Operatora Projektu.
  8. Po akceptacji umowy przez Operatora należy wysyłać ją pocztą wraz z oświadczeniem zleceniobiorcy.

Adres do wysyłki:

Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Trylogii 2/16

01-982 Warszawa

z dopiskiem "Lokalny Animator Sportu – umowa animator. Pokój 211"

Animatorzy, którzy dysponują podpisem elektronicznym, pobierają umowę z systemu, podpisują elektronicznie i wgrywają podpisaną umowę do systemu. W takim przypadku do Operatora na adres wskazany poniżej należy wysyłać jedynie w wersji papierowej oświadczenie podatkowe zleceniobiorcy uzupełnione o numer umowy (należy dopisać ręcznie).

Procedurę podpisu przez Animatora przedstawia grafika:

Umowa zostaje zawarta z animatorem z datą jej podpisania przez Operatora Projektu  Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, natomiast czas obowiązywania umowy jest określony jest w paragrafie 7 ust. 1.

Data rozpoczęcia obowiązywania umowy jest datą indywidualną dla każdego animatora wskazaną przez JST / Administratora Orlika podczas składania wniosku, zaś data zakończenia umowy 30 listopada 2020 dla wszystkich animatorów jest jednakowa i wynika z Regulaminu Projektu Lokalny Animator Sportu.

Kolejne umowy oczekują na weryfikację Operatora lub są na etapie wyjaśniania i korygowania błędów. Błędy popełniane przez animatorów przy wypełnianiu umów i oświadczeń – setki oświadczeń do tej pory zawierało błędy, które powodują drastyczne wydłużenie całego procesu, gdyż wymagają wieloetapowego procesu weryfikacji.

Wszystkie zmiany wprowadzone do podpisanej umowy przez Operatora będą wymagały aneksu co znacznie wydłuży czas jej zawarcia. W związku z czym prosimy animatorów o uważne sprawdzenie całej umowy przed jej ostatecznym zaakceptowaniem i przesłaniem do podpisu Operatora Projektu.

170, kolejnych Animatorów zostanie zweryfikowanych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym do najbliższej środy. Po pozytywnej weryfikacji będą oni mogli przystąpić do finalizowania procedur administracyjnych.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30. Zapraszamy do kontaktu Animatorów i przedstawicieli Zarządców Orlików.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót