kropki

JAK PODPISAĆ UMOWĘ – INSTRUKCJA DLA ANIMATORÓW

Poniżej opublikowany jest film instruktażowy dla Animatorów, którzy podpisują umowy na realizację Projektu Lokalny Animator Sportu. Operator prosi o ścisłe stosowanie się do kolejnych kroków pokazanych na animacji.


Animatorzy realizują procedurę w następujący sposób:

  1. Należy pobrać podpisaną przez Operatora Projektu umowę i otworzyć ją nie w przeglądarce tylko bezpośrednio przez program Acrobat Reader.
  2. Należy sprawdzić czy podpis elektroniczny posiada prawidłowy widok (zielony znak jak na podlinkowanej animacji).
  3. Należy wydrukować umowę (sprawdzamy czy na wydrukowanej umowie jest zielony znak).
  4. Należy podpisać umowę na ostatniej stronie czytelnym podpisem oraz parafować w lewym dolnym rogu na pozostałych stronach.
  5. Należy zeskanować podpisaną umowę.
  6. Należy wgrać ją do systemu w zakładce „Umowy”.
  7. Oczekujemy na weryfikację umowy przez Operatora Projektu.
  8. Po akceptacji umowy przez Operatora należy wysyłać ją pocztą wraz z oświadczeniem zleceniobiorcy.

Adres do wysyłki:

Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Trylogii 2/16

01-982 Warszawa

z dopiskiem "Lokalny Animator Sportu – umowa animator. Pokój 211"

Animatorzy, którzy dysponują podpisem elektronicznym, pobierają umowę z systemu, podpisują elektronicznie i wgrywają podpisaną umowę do systemu. W takim przypadku do Operatora na adres wskazany poniżej należy wysyłać jedynie w wersji papierowej oświadczenie podatkowe zleceniobiorcy uzupełnione o numer umowy (należy dopisać ręcznie).

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30. Zapraszamy do kontaktu Animatorów i przedstawicieli Zarządców Orlików.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót