kropki

Umowy na realizację Projektu – stan na 3. lipca

Podpisane zostało kolejnych, 238 umów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego i Zarządcami Orlików o dofinansowanie w ramach Projektu Lokalny Animator Sportu.

250. Tyle umów zostało do podpisu. Kończy się procedura weryfikacji i jest duża szansa, że w następnym tygodniu zdecydowana większość umów z Zarządcami Orlików zostanie podpisana.

Umowy z animatorami którzy wypełnili oświadczenia i poprawnie wpisali dane do umowy, a ich dokumenty zostały zweryfikowane i posiadają status „oczekuje na podpis IS” zostaną podpisane w najbliższy poniedziałek do godziny 12:00.

Wszystkie zmiany wprowadzone do umowy podpisanej przez Operatora będą wymagały aneksu, co znacznie wydłuży finalizację procedur. W związku z czym, prosimy animatorów, którzy są na etapie generowania umów o uważne sprawdzenie całej umowy przed jej ostatecznym zaakceptowaniem i przesłaniem Operatorowi Projektu do podpisu.

Operator zwraca uwagę, że wielu Animatorów nie może przystąpić do swoich procedur z powodu błędów w umowach, które wynikają z niepoprawnych danych podawanych przez Zarządców Orlików. Coraz częściej zdarza się, że umowy już podpisane przez Operatora muszą być procedowane ponownie z winy Zarządców, co znacząco opóźnia prace administracyjne.

Dla Animatorów, którzy rozpoczynają procedurę podpisania umowy została przygotowana instrukcja, która poprowadzi krok po kroku przez ten proces. Instrukcja jest dostępna TUTAJ.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl. Strona internetowa jest JEDYNYM, wiarygodnym źródłem informacji o realizacji Projektu.

powrót