kropki

UMOWY Z OPERATOREM PROJEKTU - KOMUNIKAT DLA ANIMATORÓW

WAŻNA INFORMACJA DLA ANIMATORÓW:

Nie wysyłamy pocztą samych oświadczeń! Komplet podpisanych dokumentów (oświadczenie + umowa) należy wysłać pocztą na adres Instytutu Sportu dopiero po wygenerowaniu umowy podpisanej elektronicznie przez Operatora, podpisaniu jej wersji papierowej, parafowaniu na każdej stronie, zeskanowaniu i wgraniu do systemu pliku PDF. Dla ważności oświadczenia niezbędne jest podanie na nim numeru umowy, który będzie wygenerowany dopiero po podpisaniu umowy przez Operatora.

Nie wgrywamy do systemu zdjęć podpisanych umów i oświadczeń! Dokumenty muszą być zeskanowane i wgrane jako jeden plik w formacie PDF.

Wszyscy Animatorzy zweryfikowani w Krajowym Rejestrze Karnym – w tym tygodniu zweryfikowano kolejnych 412 osób, mogą już wypełniać dokumentację związaną z umowami.  Kolejne osoby będą weryfikowane w najbliższym czasie. Po weryfikacji, na kontach tych Animatorów w systemie elektronicznym pojawią się funkcjonalności pozwalające na przystąpienie do wypełniania oświadczeń podatkowych i danych do umowy.

Już blisko 2000 Animatorów jest w trakcie realizacji procedur administracyjnych. Animatorzy którzy wypełnili oświadczenia i poprawnie wpisali dane do umowy, a ich dokumenty zostaną zweryfikowane i zaakceptowane i otrzymają  w systemie status „oczekuje na podpis IS”.  Oni mogą spodziewać się, że umowy będą podpisane przez Operatora do najbliższego piątku.

Wszyscy Animatorzy, którzy jeszcze nie podjęli żadnych działań związanych z procedurami administracyjnymi powinni zrobić to jak najszybciej, żeby podpisać umowy na realizację Projektu w ciągu najbliższych dni. Sam proces weryfikacji w KRK zajmuje około 5 dni, więc czas już nagli.

Operator zwraca uwagę, że wielu Animatorów nie może przystąpić do swoich procedur z powodu błędów w umowach, które wynikają z niepoprawnych danych podawanych przez Zarządców Orlików. Coraz częściej zdarza się, że umowy już podpisane przez Operatora muszą być procedowane ponownie z winy Zarządców, co znacząco opóźnia prace administracyjne.

Dla Animatorów, którzy rozpoczynają procedurę podpisania umowy została przygotowana instrukcja, która poprowadzi krok po kroku przez ten proces. Instrukcja jest dostępna TUTAJ.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 18:00. Zapraszamy do kontaktu.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl. Strona internetowa jest JEDYNYM, wiarygodnym źródłem informacji o realizacji Projektu.

powrót