kropki

UMOWY Z PODPISEM ELEKTRONICZNYM – INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

W związku z pojawiającymi się licznymi błędami związanymi z nieprawidłową obsługą umów podpisanych elektronicznie przez Operatora Projektu Lokalny Animator Sportu, zaleca się następującą procedurę postępowania w przypadku tradycyjnego podpisu na umowie podpisanej elektronicznie.

1. Podpisaną przez Operatora umowę należy pobrać z  systemu otwierając w programie Acrobat Reader tak, żeby wyświetliła się informacja o poprawności podpisu elektronicznego.

2. Jeśli podczas otwierania umowy w pliku PDF w programie Adobe Acrobat Reader pojawi się komunikat o nieznanej poprawności podpisu, należy zastosować procedurę opisaną w specjalnie przygotowanej instrukcji dostępnej TUTAJ.

3. Po poprawnym wyświetleniu umowy, należy ją wydrukować, podpisać tradycyjnie, zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w danej organizacji, parafować na każdej stronie, następnie zeskanować i wgrać do systemu, jako jeden plik w formacie PDF. a wersję papierową wysyłać na adres:

Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Trylogii 2/16

01-982 Warszawa

z dopiskiem "Lokalny Animator Sportu – umowa JST/AO. POKÓJ 211"

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 18:00. Zapraszamy do kontaktu Animatorów i przedstawicieli Zarządców Orlików.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót