kropki

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE PROJEKTU NA OSTATNIEJ PROSTEJ

Blisko 1400 umów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego i Zarządcami Orlików na realizację Projektu Lokalny Animator Sportu zostało już podpisanych przez Operatora. Następny krok w finalizacji procedur administracyjnych, to podpisy na umowach po stronie JST. Te podmioty, które dysponują podpisem elektronicznym, pobierają umowę z systemu, podpisują elektronicznie i wgrywają podpisaną umowę do systemu. Pozostałe, drukują umowy, podpisują zgodnie z reprezentacją, skan podpisanej umowy (jeden plik w formacie PDF) wgrywają do systemu, a wersję papierową wysyłają na adres:

Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Trylogii 2/16

01-982 Warszawa

z dopiskiem "Lokalny Animator Sportu – umowa JST/AO. Pokój 211"

Procedurę podpisu przez JST i Zarządców przedstawia grafika:

Umowy są podpisywane przez Operatora elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Do obsługi umów zaleca się korzystanie z programu Acrobat Reader.

400 umów jest jeszcze na etapie zatwierdzania oraz wyjaśniania i korygowania błędów.

Dla Animatorów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani w Krajowym Rejestrze Karnym  i mogą rozpocząć procedurę podpisania umowy została przygotowana instrukcja, która poprowadzi krok po kroku przez ten proces. Instrukcja jest dostępna TUTAJ.

Zakończenie weryfikacji w Rejestrze kolejnych 500 Animatorów planowane jest na najbliższy wtorek. We wtorek na kontach tych Animatorów w systemie elektronicznym pojawią się też kolejne funkcjonalności pozwalające na przystąpienie do wypełniania oświadczeń podatkowych i danych do umowy.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 18:00. Zapraszamy do kontaktu Animatorów i przedstawicieli Zarządców Orlików.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót