kropki

Animatorzy wchodzą do gry – procedury administracyjne dla prowadzących zajęcia

Zdecydowana większość Jednostek Samorządu Terytorialnego i Zarządców Orlików jest już na etapie finalizowania umów z Operatorem Projektu Lokalny Animator Sportu.

Od dzisiaj do wypełniania formalnych dokumentów mogą przystąpić Animatorzy. W systemie elektronicznym, na kontach tych, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani w Krajowym Rejestrze Karnym pojawią się nowe funkcjonalności.

Po pierwsze, niezbędne będzie bezbłędne wypełnienie oświadczeń do celów podatkowych i ubezpieczeniowych, które podpisane i zeskanowane będą musiały zostać wgrane do systemu w formie jednego pliku. Po drugie, podanie danych do umowy, która wygenerowana będzie przez system. Kolejne kroki w procedurze dla Animatorów przedstawia poniższa infografika.

WAŻNE

Operator podpisze umowy z Animatorami, dopiero po wypełnieniu wszystkich formalności przez Jednostki Samorządu Terytorialnego lub Zarządcę Orlika, na którym pracuje dany Animator.

Operator prosi o nie wysyłanie pocztą oświadczeń do celów podatkowych bez naniesionych numerów umowy. Numer umowy naniesiony zostanie w momencie akceptacji umowy Animatora przez Operatora Projektu. Wówczas z umowy wygenerowanej w PDF należy spisać numer umowy, a następnie nanieść ręcznie na oświadczenie podatkowe i odesłać razem z podpisaną umową pocztą na adres:

Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy

ul. Trylogii 2/16

01-982 Warszawa

pokój 211

z dopiskiem "Lokalny Animator Sportu – umowa animatora"

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 18:00. Zapraszamy do kontaktu Animatorów i przedstawicieli Zarządców Orlików.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót