kropki

BIEŻĄCE PRACE W PROJEKCIE

Od ogłoszenia wyników rekrutacji do Projektu Lokalny Animator Sportu trwają intensywne prace nad procedurami administracyjnymi, które są niezbędne do zakończenia wszystkich formalnych spraw związanych z uczestnictwem w Projekcie.

Do tej pory 1750 Animatorów zostało zweryfikowanych w Krajowym Rejestrze Karnym, trwa procedowanie 1600 umów Jednostek Samorządu Terytorialnego i Zarządców Orlików. 600 z tych umów zostało już skierowanych do podpisu przez Operatora.

Procedury administracyjne wydłużają się, ponieważ wiele dokumentów zawiera błędy, które konsultanci obsługujący Projekt muszą na bieżąco wyjaśniać i poprawiać. Operator zwraca też uwagę na fakt, że prace nad tegoroczną edycją Lokalnego Animatora Sportu zostały opóźnione przez epidemię COVID-19 i wszystkie obostrzenia oraz ograniczenia z nią związane. Od maja obsługa projektu przebiega już bez większych przeszkód.

Animatorów informujemy, że w tej edycji Projektu będą mogli rozliczyć 48 godziny zajęć przeprowadzonych w marcu oraz po 120 godzin miesięcznie od maja do listopada (za 24 godziny w marcu i 60 godzin w pozostałych miesiącach wynagrodzenie wypłaci Operator Projektu Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, Jednostki Samorządu Terytorialnego sfinansują pozostałe wypracowane godziny). Łącznie 888 godzin, z czego 444 godziny będą rozliczone przez Operatora Projektu. Oczywiście realizacja wszystkich zajęć musi być udokumentowana. W kwietniu, z powodu epidemii COVID-19, obowiązujące przepisy nie pozwalały na prowadzenie zajęć na Orlikach.

Animatorzy, którzy prowadzili zajęcia w marcu br. i dopełnią wszystkich formalności (popiszą umowę z Operatorem), otrzymają wynagrodzenie za te zajęcia w połowie lipca.

Wynagrodzenie za maj i czerwiec będzie wypłacone od połowy lipca. Od sierpnia płatności będą realizowane na bieżąco.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 18:00.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót