kropki

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE W TOKU

Trwa etap podpisywania umów na realizację projektu Lokalny Animator Sportu. 1100 Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i Zarządców Orlików zakończyło uzupełnianie w systemie elektronicznym wszystkich danych, niezbędnych do finalizacji tej procedury. Dane są weryfikowane, a poszczególne umowy przygotowywane do podpisu przez Operatora projektu.

Pierwsze umowy będą gotowe do podpisu przez JST i Zarządców w przyszłym tygodniu.

Nie próżnują też Animatorzy. Ponad 1400 wypełniło już wnioski pozwalające na ich weryfikację w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). Bez tej weryfikacji nie będzie możliwe podpisanie umów na prowadzenie zajęć. Operator zwraca uwagę na poprawne wypełnianie w systemie wszystkich danych, niezbędnych do złożenia wniosku. Każdy błąd zmusza zespół administracyjny obsługujący projekt do indywidualnego kontaktu z kandydatami na Animatorów w celu wyjaśnienia wątpliwości, co znacząco opóźnia cały proces.

Animatorzy zweryfikowani w KRK będą mogli podpisać umowy na prowadzenie zajęć, pod warunkiem wypełnienia wszystkich formalności związanych z umową przez JST lub Zarządców Orlika, na którym pracują.

W piątek, 12 czerwca, infolinia projektu Lokalny Animator Sportu będzie nieczynna.

Natomiast od poniedziałku - 15 czerwca, do piątku - 19 czerwca, infolinia będzie pracować w godzinach 8:30 – 18:00.

Konsultanci czekają na wszystkich interesariuszy pod numerem telefonu: +48 22 834 60 40  

Bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót