kropki

UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU

System elektroniczny do obsługi Projektu Lokalny Animator Sportu pozwala już na rozpoczęcie procedury podpisywania umów na realizację zajęć.

Zarówno przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, zarządcy Orlików, jak i Animatorzy mogą, po zalogowaniu na swoje konta, uzupełniać dane niezbędne do generowania umów oraz wniosków o sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Karnym.

Operator projektu zachęca do sprawnego wypełniania procedur administracyjnych, niezbędnych do udziału w projekcie. Dopiero po ich zakończeniu możliwe będzie rozpoczęcie kolejnego etapu, czyli realizacja płatności za zajęcia prowadzone w marcu i w maju.

Projekt Lokalny Animator Sportu, to 4500 umów, które Operator musi podpisać z zarządcami Orlików i Animatorami. Zespół kilkunastu osób, obsługujących projekt pracuje cały czas nad tym, żeby wszystko przebiegało sprawnie, jednak konieczność weryfikacji poszczególnych danych spowoduje rozciągnięcie poszczególnych procedur w czasie. W związku z tym wskazane jest, żeby działania w systemie elektronicznym, które są po stronie zarządców i Animatorów, były wdrażane jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót