kropki

WYNIKI REKRUTACJI

1800 Boisk Orlik i 2687 Animatorów, którzy będą na nich prowadzić zajęcia. Tak wyglądają liczby projektu Lokalny Animator Sportu w roku 2020.

W załączonym pliku znajduje się lista wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego zakwalifikowanych do projektu:

Od poniedziałku, 1 czerwca ruszą kolejne etapy realizacji projektu. Rozpocznie się proces podpisywania umów z Zarządcami Orlików, a następnie z Animatorami. Po podpisaniu umów nastąpią rozliczenia za zrealizowane zajęcia i wypłaty wynagrodzeń za te zajęcia. 1 czerwca wszyscy zakwalifikowani do projektu otrzymają wiadomości e-mail z instrukcją użytkowania systemu elektronicznego w w/w zakresach. Umowy będą generowane przez system, więc Operator prosi o oczekiwanie na dalsze instrukcje i niewysyłanie żadnych dokumentów pocztą elektroniczną, ani tradycyjną.

Szczegółowy harmonogram kolejnych etapów pokazuje grafika:

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40)  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00.

Wszystkie bieżące informacje publikowane są na stronie www.projektorlik.pl.

powrót