kropki

5 maja startuje rekrutacja do projektu Lokalny Animator Sportu

Przez ostatnie dwa miesiące w Instytucie Sportu - Państwowym Instytucie Badawczym trwały intensywne prace nad przygotowaniem realizacji projektu Lokalny Animator Sportu w roku 2020. Zespół specjalistów budował system informatyczny, za pośrednictwem którego będzie prowadzona rekrutacja i obsługa Animatorów prowadzących zajęcia oraz przygotowywał dokumenty i procedury, bez których formalnie nie byłoby możliwe wdrożenie projektu. Szkoleni też byli pracownicy infolinii, która już wkrótce będzie miejscem, gdzie wszyscy interesariusze uzyskają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Mamy nadzieję, że też te najtrudniejsze.

Teraz czas na działanie!

Start rekrutacji zaplanowany jest na wtorek, 5 maja o godz. 12:00 .

Rekrutacja potrwa do 22 maja br. Żeby usprawnić proces rekrutacji, w sobotę 9 maja i w niedzielę 10 maja, specjalnie dla Animatorów i przedstawicieli JST, czynna będzie infolinia projektu LAS. W ten weekend nasi konsultanci będą do dyspozycji składających wnioski.

Cały proces rekrutacji prowadzony będzie elektronicznie, przez stronę www.projektorlik.pl.

W terminie 5-22 maja wnioski na realizację projektu LAS, powinny składać również te Jednostki Samorządy Terytorialnego, które nie mogą spełnić wymogów obowiązujących w czasie epidemii COVID-19, a planują uruchomienie zajęć na Orlikach w dalszej części roku 2020. Umowy z JST będą uwzględniały taką możliwość.

Złożenie wniosku rekrutacyjnego w projekcie Lokalny Animator Sportu 2020, będzie wymagało ścisłej współpracy Animatorów pracujących na Orliku oraz przedstawicieli Wnioskodawcy, którzy są odpowiedzialni za koordynację prac nad wnioskiem oraz za jego ostateczne złożenie.

Prosimy Animatorów oraz osoby odpowiedzialne ze strony Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) za realizację projektu Lokalny Animator Sportu o stały kontakt w czasie wypełniania i składania wniosku, zapoznanie się z instrukcją składania wniosków (instrukcja zostanie opublikowana 5 maja przed uruchomieniem rekrutacji) oraz poniższymi informacjami, które przybliżą proces rekrutacji do projektu LAS w 2020 roku.

Etap 1 – aktywacja konta JST

Na adresy e-mail przedstawicieli JST 5 maja 2020 r. zostaną wysłane wiadomości z linkiem służącym do aktywacji konta Administratora Gminy na stronie www.projektorlik.pl. Jeżeli JST nie chce przystąpić do projektu, a w poprzednich edycjach brała w nim udział, proszona jest o przekazanie tej informacji Operatorowi.

Za pośrednictwem formularza dostępnego po zalogowaniu przedstawiciele JST będą mogli rozpocząć wypełnianie wniosku aplikacyjnego do Projektu Lokalny Animator Sportu 2020.

W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt z Operatorem na adres [email protected] i przesłanie prośby o ponowne wysłanie linku aktywacyjnego.

Administrator Gminny uzupełnia dane dotyczące Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz osób odpowiedzialnych za kontakt z Operatorem.

W pierwszym etapie rekrutacji biorą udział tylko przedstawiciele JST. Animatorów prosimy, aby do momentu utworzenia wniosku dla swojego Orlika zapoznali się z instrukcją składania wniosku.

Etap 2 – utworzenie wniosku dla Orlika

Administrator Gminny rozpoczyna składanie wniosku dla danego Orlika uzupełniając dane dotyczące obiektu oraz dane osobowe i informacje o warunkach zatrudnienia Animatorów pracujących na obiekcie, przypisując Animatorów do danego Orlika.

Podczas tego etapu Administratorzy Gminni tworzą konta dla Animatorów na podane przez nich adresy mailowe. Po utworzeniu konta, na adres e-mail Animatora zostanie wysłany link służący do aktywacji konta na stronie www.projektorlik.pl. W związku z tym, niezbędne jest podanie prawidłowego (bez błędów) adresu e-mail.

W przypadku braku wiadomości z linkiem aktywującym konto prosimy o kontakt z przedstawicielem swojego JST, który jest odpowiedzialny za obsługę wniosku. Przedstawiciel JST wyśle ponownie link aktywacyjny.

Etap 3 – uzupełnianie danych Animatora i programu pracy Orlika

Po aktywacji konta, Animator będzie mógł rozpocząć wypełnianie drugiej części wniosku w której przedstawia swoje kwalifikacje i doświadczenie oraz program pracy Orlika. Przed wypełnieniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z instrukcją składania wniosku Animatora dostępną na stronie www.projektorlik.pl/dokumenty.

Animator po uzupełnieniu i wysłaniu swojej części wniosku oczekuje na weryfikację przez Administratora Gminy.

Etap 4 – weryfikacja wniosku przez JST i wysłanie do Operatora

Przedstawiciel JST weryfikuje całość wniosku składanego dla danego Orlika zapoznając się z zaproponowanym przez Animatora/Animatorów planem pracy Orlika.

Po zakończeniu weryfikacji wniosku, przedstawiciel JST odpowiedzialny za obsługę wniosku może zaakceptować cały wniosek i przesłać go do Operatora projektu Lokalny Animator Sportu 2020.

W przypadku wprowadzenia przez Animatora błędnych informacji dotyczących wykształcenia i doświadczenia lub niezgodnego z założeniami planu pracy Orlika, przedstawiciele JST mają możliwość odrzucenia wniosku Animatora. Animator ponownie wypełniając wniosek będzie musiał poprawić błędnie wprowadzone dane.

Etap 5 – weryfikacja wniosku przez Operatora

Po wysłaniu wniosku przez przedstawiciela JST odpowiedzialnego za obsługę projektu LAS, Operator weryfikuje wniosek.

W przypadku wystąpienia we wniosku błędów formalnych lub merytorycznych, Operator odrzuca wniosek do ponownego wypełnienia.  Wniosek ponownie trafia do Wnioskodawcy w celu poprawienia błędnie wprowadzonych danych. Czas na wysłanie poprawionego wniosku ubiega wraz z zakończeniem rekrutacji.

Etap 6 – ogłoszenie przez Operatora wyników rekrutacji projektu LAS 2020

Powrót