kropki

Otwieramy Boiska Orlik!

Rusza rekrutacja do projektu Lokalny Animator Sportu

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sportu, 4 maja br. została przywrócona możliwość korzystania z Boisk Orlik. Zasady organizacji zajęć muszą być ściśle dostosowane do zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów, które określiło reguły, na jakich będą mogły odbywać się aktywności na Orlikach.

Na początku maja rozpoczniemy rekrutację do projektu Lokalny Animator Sportu (LAS). Rekrutacja będzie prowadzona tylko i wyłącznie w systemie elektronicznym, a formularz rejestracyjny dostępny będzie pod tym linkiem. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do projektu będzie spełnienie wszystkich formalnych wymogów określonych w Decyzjach Ministra Sportu w sprawie ogłoszenia Programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Zestawienie kryteriów, na podstawie których prowadzony będzie nabór do projektu dostępne jest w zakładce Dokumenty.

Wyniki naboru do projektu LAS ogłoszone zostaną w II połowie maja br.

Wszyscy Animatorzy, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, a prowadzili zajęcia na Boiskach Orlik w dn. 1-11 marca br. i udokumentują ten fakt, otrzymają wynagrodzenie za wykonaną pracę w wymiarze nieprzekraczającym 24 godzin.
Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19, organizacja zajęć prowadzonych w ramach projektu LAS będzie musiała uwzględniać wszelkie zalecenia i instrukcje wydawane przez uprawnione w tym zakresie organy, w szczególności Radę Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące organizacji projektu LAS znajdują się w sekcji FAQ.

Kolejne informacje na temat procesu rekrutacji i zasad organizacji zajęć na Orlikach publikowane będą na stronie projektu.

Zachęcamy do kontaktu z Operatorem projektu.
Dla Animatorów uruchomiony został adres poczty e-mail: [email protected]
Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego: [email protected]

Powrót